دانلود فایل فلش گوشی چینی Smart E4011
  • مدل: smart E4011

Download Firmware China Phone Smart E4011   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش  مخصوص …

دانلود فایل فلش گوشی چینی X-BQ N9200S
  • مدل: X-BQ N9200S

Download Firmware X-BQ N9200S (سایت رام کال هیچ مسئولیتی در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما ندارد ) این فایل فلش مخصوص گوشی چینی X-BQ N9200S می باشد، …

دانلود فایل فلش گوشی چینی Gigabyte GSmart T4
  • مدل: Gigabyte GSmart T4
  • فارسی: ندارد

Download Firmware Gigabyte GSmart T4   (سایت رام کال هیچ مسئولیتی در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما ندارد ) این فایل فلش مخصوص گوشی چینی Gigabyte GSmart …

دانلود فایل فلش گوشی چینی ZTE V829
  • مدل: ZTE V829

Download Firmware ZTE V829 (سایت رام کال هیچ مسئولیتی در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما ندارد ) این فایل فلش مخصوص گوشی چینی ZTE V829 می باشد، …