دانلود فایل فلش گوشی جی ال ایکس GLX G6
 • مدل: GLX G6
 • فارسی: دارد

Download Firmware GLX G6   (سایت رام کال رام هیچ مسئولیتی در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما ندارد ) در این پست قصد داریم فایل فلش …

دانلود فایل فلش گوشی چینی GLX G4 NFC
 • مدل: GLX G4 NFC

Download Firmware GLX G4 NFC (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش مخصوص گوشی جی …

دانلود فایل فلش گوشی چینی GLX spider1
 • مدل: GLX spider1
 • فارسی: دارد

Download Firmware GLX spider1 (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش مخصوص گوشی جی ال …

 • مدل: GLX SPARK 1

Download Firmware GLX SPARK 1 (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش مخصوص گوشی جی …

دانلود فایل فلش گوشی چینی GLX SNOWY 1
 • مدل: GLX SNOWY 1

Download Firmware GLX SNOWY 1 (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش مخصوص گوشی جی …

دانلود فایل فلش گوشی چینی GLX G5
 • مدل: GLX G5

Download Firmware GLX G5 (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش مخصوص گوشی جی ال …

دانلود فایل فلش گوشی چینی Glx SPIDER-1
 • مدل: Glx SPIDER-1

Download Firmware Glx SPIDER-1 (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش مخصوص گوشی جی ال …

دانلود فایل فلش گوشی چینی GLX spring pro
 • مدل: GLX spring pro

Download Firmware GLX spring pro توجه:   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش مخصوص …

دانلود فایل فلش گوشی چینی Glx Luster 2
 • مدل: Glx Luster 2

Download Firmware Glx Luster 2   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش مخصوص گوشی …