دانلود فایل فلش گوشی چینی Prestigio PAP5500
  • مدل: Prestigio PAP5500

Download Firmware China Phone Prestigio PAP5500   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص …

دانلود فایل فلش گوشی چینی Prestigio PAP 5450
  • مدل: Prestigio PAP 5450

Download Firmware Prestigio PAP 5450   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص گوشی …

دانلود فایل فلش گوشی چینی Prestigio PSP3455 DUO
  • مدل: Prestigio PSP3455 DUO

Download Firmware China Phone Prestigio PSP3455 DUO   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش …

دانلود فایل فلش گوشی چینی prestigio PSP5453 DUO
  • مدل: prestigio PSP5453 DUO

Download Firmware China Phone prestigio PSP5453 DUO   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش …

دانلود فایل فلش گوشی چینی prestigio PAP5503 DUO
  • مدل: prestigio PAP5503 DUO

Download Firmware China Phone prestigio PAP5503 DUO   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش …

دانلود فایل فلش گوشی چینی prestigio PAP5044 DUO
  • مدل: prestigio PAP5044 DUO

Download Firmware China Phone prestigio PAP5044 DUO   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش …

دانلود فایل فلش گوشی چینی Prestigio PAP3350 DUO
  • مدل: Prestigio PAP3350 DUO

Download Firmware China Phone Prestigio PAP3350 DUO   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش …

دانلود فایل فلش گوشی چینی Prestigio PAP3400 DUO
  • مدل: Prestigio PAP3400 DUO

Download Firmware Prestigio PAP3400 DUO   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش گوشی چینی …