دانلود فایل فلش گوشی چینی S-color S-i8 Air
  • مدل: S-color S-i8 Air
  • فارسی: ندارد

Download Firmware S-color S-i8 Air android 4.4.2 (سایت رامکال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) در این پست قصد داریم …

دانلود فایل فلش گوشی چینی S-color V1i 3G
  • مدل: S-color V1i 3G

Download Firmware S-color V1i 3G   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) در این پست قصد داریم …

دانلود فایل فلش گوشی چینی S-color S-G350
  • مدل: S-color S-G350

Download Firmware S-color S-G350   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) در این پست قصد داریم فایل …