دانلود فایل فلش تبلت چینی پرستیژیو Prestigio MultiPad PMT7077 3G
  • مدل: Prestigio pmp7077 3g

Download Firmware Prestigio MultiPad PMT7077 3G   (سایت رامکال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) در این مطلب قصد داریم …

دانلود فایل فلش تبلت چینی Prestigio PMP5101D3GQUAD
  • مدل: Prestigio PMP5101D3GQUAD

Download Firmware Prestigio PMP5101D3GQUAD (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش تبلت چینی Prestigio PMP5101D3GQUAD هست …

دانلود فایل فلش تبلت چینی Prestigio PMP5101C 3G QUAD
  • مدل: Prestigio PMP5101C 3G QUAD

Download Firmware Prestigio PMP5101C 3G QUAD (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش تبلت چینی …

دانلود فایل فلش تبلت چینی PRESTIGIO PMP5101C_QUAD
  • مدل: PRESTIGIO PMP5101C_QUAD

Download Firmware PRESTIGIO PMP5101C_QUAD   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش تبلت چینی PRESTIGIO …

  • مدل: Prestigio PMP5785C

Download Firmware Prestigio PMP5785C   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش مخصوص تبلت چینی …

دانلود فایل فلش تبلت چینی prestigio PMP3670B
  • مدل: prestigio PMP3670B

Download Firmware prestigio PMP3670B (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش تبلت چینی prestigio PMP3670B …

دانلود فایل فلش تبلت چینی prestigio PMT3677
  • مدل: prestigio PMT3677

Download Firmware prestigio PMT3677   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این  فایل فلش تبلت چینی prestigio …

دانلود فایل فلش تبلت چینی Prestigio PMP7280C3G
  • مدل: Prestigio PMP7280C3G

Download Firmware Prestigio PMP7280C3G   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص  تبلت پرستیژیو …