دانلود فایل فلش تبلت چینی ZTC G.Three
  • مدل: ZTC G.Three

Download Firmware Chian Tablet ZTC G.Three (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت چینی …

دانلود فایل فلش تبلت چینی زد تی سی Ztc P7700
  • مدل: Ztc P7700

Download Firmware Ztc P7700   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت چینی …

دانلود فایل فلش تبلت چینی زد تی سی ZTC M11
  • مدل: ZTC M11

Download Firmware ZTC M11   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت چینی …

دانلود فایل فلش تبلت چینی زد تی سی ZTC H-Three-702
  • مدل: ZTC H-Three-702

Download Firmware ZTC H-Three-702   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت چینی …

دانلود فایل فلش تبلت چینی زد تی سی Ztc G.One
  • مدل: Ztc G.One

Download Firmware Ztc G.One   (سایت رام کال در قبال کارنکردن فایل های چینی بر روی دستگاه شما، هیچ مسئولیتی را قبول نخواهد کرد) این فایل فلش مخصوص تبلت Ztc …