دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J720F
 • مدل: SM-J720F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J720FDDU4BSG7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J720F Android 9.0.0 فایل فلش فارسی  Samsung Galaxy J7 Duo اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J720F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی ۴ فایله سامسونگ SM-J730GM
 • مدل: SM-J730GM
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J730GMDXU6CSF7
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy J7 Pro SM-J730GM Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy J7 Pro اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J730GM که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ …

دانلود فایل فلش فارسی 5 فایله سامسونگ SM-T395
 • مدل: SM-T395
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T395XXU4CSF1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T395 Android 9.0.0 فایل فلش رسمی Galaxy Tab Active2 اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل گوشی سامسونگ SM-T395 به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای این مدل Samsung …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-J730F
 • مدل: SM-J730F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J730FXXU4CSF1
 • فارسی: دارد

Download Firmware M-J730F Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy J7 2017 اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J730F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J7 2017 …

دانلود فایل فلش فارسی ۴ فایله سامسونگ SM-J701F
 • مدل: SM-J701F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J701FXXU6CSF1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J701F Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy J7 2017 اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل گوشی سامسونگ SM-J701F به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای این …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J730FM
 • مدل: SM-J730FM
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J730FMXXU5CSEE
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J730FM Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy J7 2017 اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J730FM که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M305F اندروید 8.1.0
 • مدل: SM-M305F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: M305FDDU1BSEA
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M305F Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy M30   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-M305F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M30 عرضه شده است. این …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M205F اندروید 8.1.0
 • مدل: SM-M205F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: M205FDDU1BSEB
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M205F Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy M20   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-M205F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M20 عرضه شده است. این …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M105F اندروید 8.1
 • مدل: SM-M105F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: M105FDDU1BSEA
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M105F Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy M10   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-M105F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M10 عرضه شده است. این …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J810G
 • مدل: SM-J810G
 • سیستم عامل: اندروپد 9.0.0
 • شماره ساخت: J810GDDU2BSD5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J810G Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy J8 اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J810G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J8 عرضه شده …