دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire D820MT
 • مدل: HTC Desire D820MT
 • سیستم عامل: اندروپد 4.4
 • شماره ساخت: 1.30.1400.7
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire D820MT Android 4.4 دانلود فایل فلش HTC A31_DTUL   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire HTC با مدل فنی A31_DTUL  که توسط تیم رام کال در دسترس …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 510 mini
 • مدل: HTC Desire 510 mini
 • سیستم عامل: اندروپد 4.4
 • شماره ساخت: 1.09.506.3

Download Firmware HTC Desire 510 Android 4.4 دانلود فایل فلش HTC A11A_UL   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 510 mini  با مدل فنی A11A_UL  که توسط تیم رام کال …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 600 Dual SIM CP3_DUG
 • مدل: HTC Desire 600 Dual SIM CP3_DUG
 • سیستم عامل: اندروید 5.0
 • شماره ساخت: 1.22.707.2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware 600 CP3_DUG Dual SIM  فایل فلش رسمی اچ تی سی Desire 600 Dual SIM   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 600 Dual SIM با مدل …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 608T CP3_DTG
 • مدل: HTC Desire 608T CP3_DTG
 • سیستم عامل: اندروید 4.1
 • شماره ساخت: 1.22.1403.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 608T CP3_DTG  فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC Desire 608T   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 608T با مدل فنی CP3_DTG که توسط …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 501 CSN_U
 • مدل: HTC Desire 501 CSN_U
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 1.20.751.2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 501 CSN_U فایل فلش رسمی اچ تی سی دیزایر  HTC Desire 501 CSN_U   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 501 با مدل فنی …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 501 CSN_DUG
 • مدل: HTC Desire 501
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 2.02.425.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 501 CSN_DUG  فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC Desire 501   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 501 با مدل فنی CSN_DUG  که …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire ONE X9
 • مدل: HTC Desire ONE X9
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: 2.23.709.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 520 E56_ML_DTUL   فایل فلش رسمی اچ تی سی TC Desire ONE X9   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire ONE X9 با مدل فنی …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 526G+
 • مدل: 526G+
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 1.05.720.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 526G Plus فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC Desire 526G+   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 526G+ با پردازنده MT6592 می باشد که …