دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 520
 • مدل: HTC Desire 520
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: 1.23.710
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 520 a12_ul  فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC Desire 520   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 520 با مدل فنی a12_ul  که …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE XC X720D با مدل فنی JEWEL_DD
 • مدل: HTC DESIRE ONE XC X720D JEWEL_DD
 • سیستم عامل: اندروید 4.0
 • شماره ساخت: 1.34.1401.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE XC X720D JEWEL_DD فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE XC X720D   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE XC …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MINI با مدل فنی M4_UL
 • مدل: HTC DESIRE ONE MINI M4_UL
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 4.14.401.2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE MINI M4_UL  فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MINI   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MINI با مدل …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M7 با مدل فنی M7_U
 • مدل: HTC DESIRE ONE M7 M7_U
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 7.24.1136.51
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE M7 M7_U فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M7   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M7 با مدل …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE SV با مدل فنی K2_UL
 • مدل: HTC DESIRE ONE SV K2_UL
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 3.11.401.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE SV K2_UL فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE SV   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE SV با مدل …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE SV با مدل فنی K2_CL
 • مدل: HTC DESIRE ONE SV K2_CL
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 3.05.653.4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE SV K2_CL فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE SV   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE SV با مدل فنی …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M9 PLUS با مدل فنی HIAU_ML_TUHL
 • مدل: HTC DESIRE ONE M9 PLUS HIAU_ML_TUHL
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: 2.30.709.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE M9 PLUS HIAU_ML_TUHL  فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M9 PLUS   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M9 …