دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 526G+
 • مدل: 526G+
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 1.05.720.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 526G Plus   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC Desire 526G+ و مشخصه فایل ۱٫۰۵٫۷۲۰٫۱ و پردازنده MT6592 می باشد که توسط تیم …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 520
 • مدل: HTC Desire 520
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: 1.23.710
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 520 a12_ul Android 5.1.1   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC Desire 520 با مدل فنی a12_ul اندروید ۵٫۱٫۱ و مشخصه فایل ۱٫۲۳٫۷۱۰ …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE XC X720D با مدل فنی JEWEL_DD
 • مدل: HTC DESIRE ONE XC X720D JEWEL_DD
 • سیستم عامل: اندروید 4.0
 • شماره ساخت: 1.34.1401.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE XC X720D JEWEL_DD Android 4.0   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE XC X720D با مدل فنی JEWEL_DD اندروید ۴٫۰ …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MINI با مدل فنی M4_UL
 • مدل: HTC DESIRE ONE MINI M4_UL
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 4.14.401.2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE MINI M4_UL   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MINI با مدل فنی M4_UL و مشخصه فایل ۴٫۱۴٫۴۰۱٫۲ می باشد …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M7 با مدل فنی M7_U
 • مدل: HTC DESIRE ONE M7 M7_U
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 7.24.1136.51
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE M7 M7_U   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M7 با مدل فنی M7_U و مشخصه فایل ۷٫۲۴٫۱۱۳۶٫۵۱ می باشد …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE SV با مدل فنی K2_UL
 • مدل: HTC DESIRE ONE SV K2_UL
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 3.11.401.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE SV K2_UL   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE SV با مدل فنی K2_UL و مشخصه فایل ۳٫۱۱٫۴۰۱٫۱ می باشد …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE SV با مدل فنی K2_CL
 • مدل: HTC DESIRE ONE SV K2_CL
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 3.05.653.4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE SV K2_CL   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE SV با مدل فنی M8_ACE_UL و مشخصه فایل ۳٫۰۵٫۶۵۳٫۴ می باشد که …