دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 728 با مدل فنی A50CML_DTUL
 • مدل: HTC DESIRE 728 A50CML_DTUL
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: 1.33.709.2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE 728 A50CML_DTUL Android 5.1.1 فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 728   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 728 با مدل فنی …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M9EW با مدل فنی HIMA_ACE_ML_DTUL
 • مدل: HTC DESIRE ONE M9EW HIMA_ACE_ML_DTUL
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 1.50.720.2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE M9EW HIMA_ACE_ML_DTUL فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M9EW   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M9EW با مدل …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE M8 با مدل فنی M8_ACE_U
 • مدل: HTC DESIRE M8 M8_ACE_U
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: 3.07.401.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE M8 M8_ACE_UL  فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE M8   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE M8 با مدل فنی M8_ACE_UL که توسط …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 610 با مدل فنی A3QHD_UL
 • مدل: HTC Desire 610 A3QHD_UL
 • سیستم عامل: اندروید 4.4
 • شماره ساخت: 1.31.709.3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 610 A3QHD_UL  فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC Desire 610   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 610 با مدل فنی A3QHD_UL  که …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 300 با مدل فنی G3_U
 • مدل: HTC Desire 300 G3_U
 • سیستم عامل: اندروید 4.12
 • شماره ساخت: 1.10.401.4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 300 G3_U Android 4.1.2  فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC Desire 300   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 300 با مدل فنی …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل فنی T6_WHL
 • مدل: HTC DESIRE ONE MAX T6_WHL
 • سیستم عامل: اندروید 4.4
 • شماره ساخت: 3.02.651.8
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE MAX T6_WHL Android 4.4 فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX …

 • مدل: HTC DESIRE ONE MAX T6_UL
 • سیستم عامل: اندروید 5.0
 • شماره ساخت: 4.14.401.10
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE MAX T6_UL Android 5.0 فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC One M9e با مدل فنی HIMAR_ML_UHL
 • مدل: HTC One M9e HIMAR_ML_UHL
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: 2.32.401.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC One M9e HIMAR_ML_UHL Android 6.0.1   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC One M9e با مدل فنی HIMAR_ML_UHL که توسط تیم رام کال در دسترس شما کاربران …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE A9 با مدل فنی HIA_AERO_WHL
 • مدل: HTC DESIRE A9 HIA_AERO_WHL
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: 1.10.651.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE A9 HIA_AERO_WHL Android 6.0.1 فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE A9   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE A9 با مدل فنی …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC One A9 با مدل فنی HIA_AERO_TUHL
 • مدل: HTC One A9 HIA_AERO_TUHL
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: 1.64.1405.6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC One A9 HIA_AERO_TUHL  فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC One A9   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC One A9 با مدل فنی HIA_AERO_TUHL  که …