دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M9 PLUS با مدل فنی HIAU_ML_TUHL
 • مدل: HTC DESIRE ONE M9 PLUS HIAU_ML_TUHL
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: 2.30.709.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE M9 PLUS HIAU_ML_TUHL Android 6.0   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M9 PLUS با مدل فنی HIAU_ML_TUHL اندروید ۶٫۰ …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 728 با مدل فنی A50CML_DTUL
 • مدل: HTC DESIRE 728 A50CML_DTUL
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: 1.33.709.2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE 728 A50CML_DTUL Android 5.1.1   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE 728 با مدل فنی A50CML_DTUL اندروید ۵٫۱٫۱ و مشخصه فایل ۱٫۳۳٫۷۰۹٫۲ …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M9EW با مدل فنی HIMA_ACE_ML_DTUL
 • مدل: HTC DESIRE ONE M9EW HIMA_ACE_ML_DTUL
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 1.50.720.2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE M9EW HIMA_ACE_ML_DTUL در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE M9EW با مدل فنی HIMA_ACE_ML_DTUL و مشخصه فایل ۱٫۵۰٫۷۲۰٫۲ می باشد که …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE M8 با مدل فنی M8_ACE_U
 • مدل: HTC DESIRE M8 M8_ACE_U
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: 3.07.401.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE M8 M8_ACE_U Android 6.0.1   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE M8 با مدل فنی M8_ACE_U اندروید ۶٫۰٫۱ و مشخصه فایل …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 610 با مدل فنی A3QHD_UL
 • مدل: HTC Desire 610 A3QHD_UL
 • سیستم عامل: اندروید 4.4
 • شماره ساخت: 1.31.709.3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 610 A3QHD_UL Android 5.1.1   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC Desire 610 با مدل فنی A3QHD_UL اندروید ۴٫۴٫۴ و مشخصه فایل ۱٫۳۱٫۷۰۹٫۳ …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 300 با مدل فنی G3_U
 • مدل: HTC Desire 300 G3_U
 • سیستم عامل: اندروید 4.12
 • شماره ساخت: 1.10.401.4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 300 G3_U Android 4.1.2   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC Desire 300 با مدل فنی G3_U اندروید ۴٫۱٫۲ و مشخصه فایل ۱٫۱۰٫۴۰۱٫۴ …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل فنی T6_WHL
 • مدل: HTC DESIRE ONE MAX T6_WHL
 • سیستم عامل: اندروید 4.4
 • شماره ساخت: 3.02.651.8
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE MAX T6_WHL Android 4.4 توجه:   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل فنی T6_WHL اندروید ۴٫۴ و …

 • مدل: HTC DESIRE ONE MAX T6_UL
 • سیستم عامل: اندروید 5.0
 • شماره ساخت: 4.14.401.10
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE MAX T6_UL Android 5.0   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل فنی T6_UL اندروید ۵٫۰ و مشخصه …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC One M9e با مدل فنی HIMAR_ML_UHL
 • مدل: HTC One M9e HIMAR_ML_UHL
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: 2.32.401.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC One M9e HIMAR_ML_UHL Android 6.0.1   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC One M9e با مدل فنی HIMAR_ML_UHL اندروید ۶٫۰٫۱ و مشخصه فایل ۲٫۳۲٫۴۰۱٫۱ …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE A9 با مدل فنی HIA_AERO_WHL
 • مدل: HTC DESIRE A9 HIA_AERO_WHL
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: 1.10.651.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE A9 HIA_AERO_WHL Android 6.0.1   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE A9 با مدل فنی HIA_AERO_WHL اندروید ۶٫۰٫۱ و مشخصه فایل ۱٫۱۰٫۶۵۱٫۱ …