دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC One A9 با مدل فنی HIA_AERO_TUHL
 • مدل: HTC One A9 HIA_AERO_TUHL
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: 1.64.1405.6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC One A9 HIA_AERO_TUHL Android 6.0.1   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC One A9 با مدل فنی HIA_AERO_TUHL اندروید ۶٫۰٫۱ و مشخصه فایل ۱٫۶۴٫۱۴۰۵٫۶ …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 728G با مدل فنی A50CMG_DWG
 • مدل: HTC DESIRE 728G A50CMG_DWG
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: 1.08.720.3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE 728G A50CMG_DWG Android 5.1.1   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE 728G با مدل فنی A50CMG_DWG اندروید ۵٫۱٫۱ و مشخصه فایل ۱٫۰۸٫۷۲۰٫۳ …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 626S با مدل فنی A32E_WHL
 • مدل: HTC Desire 626S A32E_WHL
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: 1.26.510.2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 626S A32E_WHL Android 5.1.1   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC Desire 626S با مدل فنی A32E_WHL اندروید ۵٫۱٫۱ و مشخصه فایل ۱٫۲۶٫۵۱۰٫۲ …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 526 با مدل فنی A13_WL
 • مدل: HTC DESIRE 526 A13_WL
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: 1.10.509.4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE 526 A13_WL Android 5.1.1   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE 526 با مدل فنی A13_WL اندروید ۵٫۱٫۱ و مشخصه فایل ۱٫۱۰٫۵۰۹٫۴ …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 826 با مدل فنی A52_DWGL
 • مدل: HTC DESIRE 826 A52_DWGL
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 1.17.1136.7
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE 826 A52_DWGL   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE EYE با مدل فنی A52_DWGL مشخصه فایل ۱٫۱۷٫۱۱۳۶٫۷ می باشد که توسط تیم …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC D826T با مدل فنی A52_DTUL
 • مدل: HTC D826T A52_DTUL
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 2.10.707.3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE 826T A52_DTUL   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC D826T با مدل فنی A52_DTUL مشخصه فایل ۲٫۱۰٫۷۰۷٫۳ می باشد که توسط تیم رام …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE EYE با مدل فنی EYE_UL
 • مدل: HTC DESIRE EYE EYE_UL
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: 4.11.401
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE EYE EYE_UL Android 6.0   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE EYE با مدل فنی EYE_UL اندروید ۶٫۰ و مشخصه فایل ۴٫۱۱٫۴۰۱ می …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE M8 با مدل فنی M8_EYE_UHL
 • مدل: HTC DESIRE M8 M8_EYE_UHL
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: 5.07.401.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE M8 M8_EYE_UHL Android 6.0   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE M8 با مدل فنی M8_EYE_UHL اندروید ۶٫۰ و مشخصه فایل ۵٫۰۷٫۴۰۱٫۱ …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل فنی T6_WL
 • مدل: HTC DESIRE ONE MAX T6_WL
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 3.02.651.5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE MAX T6_WL   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل فنی T6_WL و مشخصه فایل ۳٫۰۲٫۶۵۱٫۵ می باشد …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل فنی T6_UHL
 • مدل: HTC One M9e HIMAR_ML_UHL
 • سیستم عامل: اندروید 4.3
 • شماره ساخت: 1.00.1402.7
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE MAX T6_UHL Android 4.3   در این پست فایل فلش گوشی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل فنی T6_UHL اندروید ۴٫۳  و مشخصه فایل …