دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 728G با مدل فنی A50CMG_DWG
 • مدل: HTC DESIRE 728G A50CMG_DWG
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: 1.08.720.3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE 728G A50CMG_DWG Android 5.1.1 فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 728G   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 728G با مدل فنی …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 626S با مدل فنی A32E_WHL
 • مدل: HTC Desire 626S A32E_WHL
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: 1.26.510.2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 626S A32E_WHL Android 5.1.1 فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC Desire 626S   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 626S با مدل فنی …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 526 با مدل فنی A13_WL
 • مدل: HTC DESIRE 526 A13_WL
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: 1.10.509.4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE 526 A13_WL  فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 526   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 526 با مدل فنی A13_WL که توسط …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 826 با مدل فنی A52_DWGL
 • مدل: HTC DESIRE 826 A52_DWGL
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 1.17.1136.7
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE 826 A52_DWGL فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 826   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE EYE با مدل فنی A52_DWGL که توسط …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC D826T با مدل فنی A52_DTUL
 • مدل: HTC D826T A52_DTUL
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 2.10.707.3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE 826T A52_DTUL فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC D826T   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC D826T با مدل فنی A52_DTUL که توسط تیم رام …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE EYE با مدل فنی EYE_UL
 • مدل: HTC DESIRE EYE EYE_UL
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: 4.11.401
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE EYE EYE_UL Android 6.0 فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE EYE   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE EYE با مدل فنی EYE_UL که …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE M8 با مدل فنی M8_EYE_UHL
 • مدل: HTC DESIRE M8 M8_EYE_UHL
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: 5.07.401.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE M8 M8_EYE_UHL Android 6.0 فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE M8   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE M8 با مدل فنی …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل فنی T6_WL
 • مدل: HTC DESIRE ONE MAX T6_WL
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: 3.02.651.5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE MAX T6_WL فایل فلش رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل فنی T6_UHL
 • مدل: HTC One M9e HIMAR_ML_UHL
 • سیستم عامل: اندروید 4.3
 • شماره ساخت: 1.00.1402.7
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE MAX T6_UHL فایل فلش رسمی اچ تی سی  وان مکس   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل فنی T6_UHL  که …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل فنی T6_TL
 • مدل: HTC DESIRE ONE MAX T6_TL
 • سیستم عامل: اندروید 5.0
 • شماره ساخت: 3.22.1403.8
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE ONE MAX T6_TL  فایل فلش رسمی اچ تی سی وان مکس   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE ONE MAX با مدل فنی T6_TL که توسط …