دانلود رایگان رام فارسی هواوی Huawei Y220-U10 اندروید 2.3.6
 • مدل: Huawei Y220-U10
 • سیستم عامل: اندروید 2.3.6
 • شماره ساخت: C466B221
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Y220-U10 android 2.3.6 فایل فلش فارسی Y220-U10 اندروید ۲   دانلود رام فارسی هواوی Huawei Y220-U10 که به تازگی آپدیت اندروید ۲٫۳٫۶ مخصوص پردازنده MT6572 عرضه شده است را به صورت رایگان برای دانلود …

دانلود رایگان رام رسمی هواوی Huawei P6-U06 اندروید 4.4.2
 • مدل: Huawei P6-U06
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.2
 • شماره ساخت: C17B708
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Huawei P6-U06 android 4.4.2 فایل فلش P6-U06 اندروید ۴   دانلود رام رسمی هواوی Huawei P6-U06 که به تازگی آپدیت اندروید ۴٫۴٫۲ عرضه شده است را به صورت رایگان برای …

دانلود رایگان رام فارسی هواوی Huawei G700-U10 اندروید 4.2.1
 • مدل: Huawei G700-U10
 • سیستم عامل: اندروید 4.2.1
 • شماره ساخت: V100R001C00B126
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Huawei G700-U10 android 4.2.1 فایل فلش G700-U10 اندروید ۴   دانلود رام رسمی هواوی Huawei G700-U10 که به تازگی آپدیت اندروید ۴٫۲٫۱ مخصوص پردازنده MT6589 عرضه شده است را به صورت رایگان برای دانلود شما در نظر …

دانلود رایگان رام فارسی هواوی Huawei G615-U10 اندروید 4.3
 • مدل: Huawei G615-U10
 • سیستم عامل: اندروید 4.3
 • شماره ساخت: C433B131
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei G615-U10 android 4.3 فایل فلش فارسی G615-U10 اندروید ۴   دانلود رام فارسی هواوی Huawei G615-U10 که به تازگی آپدیت اندروید ۴٫۳ عرضه شده است را به صورت …

دانلود رایگان رام فارسی هواوی Huawei G610-U20 اندروید 4.2.1
 • مدل: Huawei G610-U20
 • سیستم عامل: اندروید 4.2.1
 • شماره ساخت: V100R001C00B125
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei G610-U20 android 4.2.1 فایل فلش فارسی G610-U20 اندروید ۴   دانلود رام فارسی هواوی Huawei G610-U20 که به تازگی آپدیت اندروید ۴٫۲٫۱ مخصوص پردازنده MT6589 عرضه شده است را به صورت رایگان برای دانلود شما در …

دانلود رام فارسی هواوی Huawei Y530-U051 اندروید 4.3
 • مدل: Huawei Y530-U051
 • سیستم عامل: اندروید 4.3
 • شماره ساخت: V100R001C451B191
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Y530-U051 android 4.3 فایل فلش فارسی Y530-U051 اندروید ۴   دانلود رام فارسی هواوی Huawei Y530-U051 که به تازگی آپدیت اندروید ۴٫۳ عرضه شده است را به صورت …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei Mate 10 Pro
 • مدل: Huawei Mate 10 Pro
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: (185)8.0.0.133
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Mate 10 Pro android 8.0.0 فایل فلش فارسی  BLA-L29 اندروید ۸   در این مطلب برای شما همراهان همیشگی رام کال دانلود رام فارسی هواوی Huawei Mate …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei Y7 Prime 2018
 • مدل: LDN-LX1
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: (185)8.0.0.102
 • فارسی: دارد

Download Firmware Y7 Prime 2018 android 8.0.0 فایل فلش فارسی  LDN-LX1 اندروید ۸   دانلود رام فارسی هواوی Huawei Y7 Prime 2018 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Huawei LDN-LX1 …

دانلود رام رفارسی و آپدیت هواوی Huawei Y9 2018
 • مدل: Huawei Y9 2018
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: (185)8.0.0.101
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Y9 2018 android 8.0.0 فایل فلش فارسی  FLA-L21 اندروید ۸    دانلود رام فارسی هواوی Huawei Y9 2018 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه FLA-L21 …

دانلود رام رفارسی و آپدیت هواوی Huawei P20 Pro
 • مدل: Huawei P20 Pro
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei P20 Pro android 8.1.0 فایل فلش فارسی  CLT-LX9 اندروید ۸    دانلود رام فارسی هواوی Huawei P20 Pro که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه CLT-LX9 …