دانلود رام رسمی لنوو Lenovo K6 Power
 • مدل: Lenovo K6 Note
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: S231_171114

Download Firmware Lenovo K6 Power Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت لنوو Lenovo K33 اندروید ۷   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo K6 Power که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo K6 Note
 • مدل: Lenovo K6 Note

Download Firmware Lenovo K6 Note Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت لنوو Lenovo K53 اندروید ۷   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo K6 Note که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo K5 Plus
 • مدل: Lenovo K5 Plus
 • سیستم عامل: اندروید 5.1
 • شماره ساخت: S105_161124

Download Firmware Lenovo K5 Plus Android 5.1 دانلود فایل فلش و آپدیت لنوو Lenovo A6020a46 اندروید ۵   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo K5 Plus که به تازگی آپدیت اندروید ۵٫۱ …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo C2
 • مدل: Lenovo C2
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S048_161203

Download Firmware Lenovo C2 Android 6.0 دانلود رام رسمی و آپدیت لنوو Lenovo K10a40 اندروید ۶   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo C2 که به تازگی آپدیت اندروید ۶٫۰ منتشر شده …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo Vibe K5 Note
 • مدل: Lenovo Vibe K5 Note
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S318_161128

Download Firmware Lenovo Vibe K5 Note Android 6.0 دانلود رام رسمی و آپدیت لنوو Lenovo A7020a48 اندروید ۶   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo Vibe K5 Note که به تازگی آپدیت …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo ZUK Z2
 • مدل: Lenovo ZUK Z2
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: ZUI_2.0.133_ST_161117
 • فارسی: نامعلوم

Download Firmware Lenovo ZUK Z2 Android 6.0 دانلود رام رسمی و آپدیت لنوو Lenovo Z2132 اندروید ۶   دانلود رام رسمی لنوو Lenovo ZUK Z2 که به تازگی آپدیت اندروید ۶٫۰ …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab2 Pro PB2-690M
 • مدل: Lenovo Phab2 Pro PB2-690M
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S200100_1702282158
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo Phab2 Pro Android 6.0 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت لنوو Lenovo PB2-690M اندروید ۶   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab2 Pro که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab2 Plus PB2-670Y
 • مدل: Lenovo Phab2 Plus PB2-670Y
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S000025_1610282240
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo Phab2 Plus PB2-670Y Android 6.0 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت لنوو Lenovo PB2-670Y اندروید ۶   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab2 Plus PB2-670Y که به تازگی …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab 2 PB2-650Y
 • مدل: Lenovo Phab 2 PB2-650Y
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S031_1708051830
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo Phab 2 PB2-650Y Android 6.0 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت لنوو Lenovo PB2-650Y اندروید ۶   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab 2 PB2-650Y که به تازگی …

دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab2 PB2-650M
 • مدل: Lenovo Phab2 PB2-650M
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S040_1707251830
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo Phab2 Android 6.0 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت لنوو Lenovo PB2-650M اندروید ۶   دانلود رام فارسی لنوو Lenovo Phab2 که به تازگی آپدیت اندروید ۶٫۰ برای …