• مدل: Lenovo Vibe X3
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: S217_16062
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo Vibe X3 Android 6.0.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo Vibe X3 اندروید ۶٫۰٫۱ و مشخصه فایل S217_16062 و پردازنده Qualcomm می باشد که توسط تیم رام …

دانلود فایل فلش فارسی لنوو Lenovo K920
 • مدل: Lenovo K920
 • سیستم عامل: اندروید 5.0.2
 • شماره ساخت: S288_1602242100_Q4260
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo K920 Android 5.0.2   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo K920 اندروید ۵٫۰٫۲ و مشخصه فایل S288_1602242100_Q4260 و پردازنده Qualcomm و نوع فایل QPST می باشد که توسط …

دانلود فایل فلش رسمی لنوو Lenovo VIBE SHOT Z90-3
 • مدل: Lenovo VIBE SHOT Z90-3
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: S032_1509091135
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo VIBE SHOT Z90-3 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo VIBE SHOT Z90-3 مشخصه فایل S032_1509091135 و پردازنده Qualcomm و نوع فایل QSB می باشد که توسط تیم رام …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo TB2-X30L
 • مدل: Lenovo TB2-X30L
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: S000118_160831
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo TB2-X30L Android 6.0.1   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo TB2-X30L اندروید ۶٫۰٫۱ و مشخصه فایل S000118_160831 و پردازنده Qualcomm و نوع فایل QPST می باشد که توسط تیم …

دانلود فایل فلش فارسی لنوو Lenovo A1000
 • مدل: Lenovo A1000
 • سیستم عامل: اندروید 5.0
 • شماره ساخت: S29644_151028
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo A1000 Android 5.0   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo A1000 اندروید ۵٫۰ و مشخصه فایل S29644_151028 و پردازنده SPD می باشد که توسط تیم رام کال در …

دانلود فایل فلش فارسی لنوو Lenovo A916
 • مدل: Lenovo A916
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: S1205_141013
 • فارسی: دارد

Download Firmware Lenovo A916 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo A916 مشخصه فایل S1205_141013 و پردازنده MT6592 می باشد که توسط تیم رام کال در دسترس شما کاربران گرامی قرار می …

دانلود فایل فلش رسمی لنوو Lenovo A889
 • مدل: Lenovo A889
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo A889 Android 4.2.2   در این پست فایل فلش لنوو Lenovo A889 اندروید ۴٫۲٫۲ و پردازنده MT6582 می باشد که توسط تیم رام کال در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo P70-T
 • مدل: Lenovo P70-T
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.4
 • شماره ساخت: S129_150121
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo P70-T Android 4.4.4 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo P70-T اندروید ۴٫۴٫۴ و مشخصه فایل S129_150121 و پردازنده MT6752 می باشد که توسط تیم رام کال در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo P70-A
 • مدل: Lenovo P70-A
 • سیستم عامل: اندروید 5.1
 • شماره ساخت: S139_L_151214
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo P70-A Android 5.1 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo P70-A اندروید ۵٫۱ و مشخصه فایل S139_L_151214 و پردازنده MT6752 می باشد که توسط تیم رام کال در دسترس …

دانلود رام رسمی لنوو Lenovo A7010a48
 • مدل: Lenovo A7010a48
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: S219_160810
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Lenovo A7010a48 Android 6.0 در این پست فایل فلش لنوو Lenovo A7010a48 اندروید ۶٫۰ و مشخصه فایل S219_160810 و پردازنده MT6753 می باشد که توسط تیم رام کال در دسترس …