دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei BLL-L21
 • مدل: Huawei BLL-L21
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C185B361
 • فارسی: دارد

Download Firmware GR5 2017 BLL-L21 android 7.0 دانلود رام فارسی Huawei BLL-L21 اپدیت اندروید ۷   دانلود رام و فایل فلش گوشی هواوی Huawei BLL-L21 با بیلد نامبر C185B361 را برای دانلود …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei WAS-L21A
 • مدل: Huawei WAS-L21A
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C185B172
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei P10 Lite WAS-L21A android 7.0 دانلود رام فارسی Huawei WAS-L21A اپدیت اندروید ۷   دانلود رام و فایل فلش گوشی هواوی Huawei WAS-L21A با بیلد نامبر C185B172 را برای …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei PRA-LA1
 • مدل: Huawei PRA-LA1
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C185B165
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Honor 8 Lite PRA-LA1 android 7.0 دانلود رام فارسی Huawei PRA-LA1 اپدیت اندروید ۷   دانلود رام و فایل فلش گوشی هواوی Huawei PRA-LA1 با بیلد نامبر C185B165 را …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei VTR-L29
 • مدل: VTR-L29
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C185B151
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei P10 VTR-L29 android 7.0 دانلود رام فارسی Huawei VTR-L29 اپدیت اندروید ۷   دانلود رام و فایل فلش گوشی هواوی Huawei VTR-L29 با بیلد نامبر C185B151 را برای دانلود …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei VKY-L29
 • مدل: Huawei VKY-L29
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C185B170
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei P10 Plus VKY-L29 android 7.0 دانلود رام فارسی Huawei VKY-L29 اپدیت اندروید ۷   دانلود رام و فایل فلش گوشی هواوی Huawei VKY-L29 با بیلد نامبر C185B170 را …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei Maya-L22
 • مدل: Maya-L22
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: C185B123
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Y5 2017 Maya-L22 android 6.0 دانلود رام فارسی Huawei Maya-L22 اپدیت اندروید ۶   دانلود رام و فایل فلش گوشی هواوی Huawei Maya-L22 با بیلد نامبر C185B123 را …

دانلود رام رسمی و آپدیت هواوی Huawei DUK-L09
 • مدل: Huawei DUK-L09
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C10B132
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Honor 8 Pro 10 DUK-L09 android 7.0 دانلود رام رسمی Huawei DUK-L09 اپدیت اندروید ۷   دانلود رام و فایل فلش گوشی هواوی Huawei DUK-L09 با بیلد نامبر C10B132 را …

دانلود رام رسمی و آپدیت هواوی Huawei CRO-L22
 • مدل: Huawei CRO-L22
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: C185B125
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Huawei Y3 2017 CRO-L22 android 7.0 دانلود رام رسمی Huawei CRO-L22 اپدیت اندروید ۶   دانلود رام و فایل فلش گوشی هواوی Huawei CRO-L22 با بیلد نامبر  C185B125 را …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei PIC-L29
 • مدل: Huawei PIC-L29
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C432B130
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Nova 2 PIC-L29 android 7.0 دانلود رام فارسی و آپدیت Huawei PIC-L29 اپدیت اندروید ۷   دانلود رام و فایل فلش تبلت هواوی Huawei PIC-L29 با بیلد …

دانلود رام فارسی و آپدیت هواوی Huawei Maya-L41
 • مدل: Huawei Maya-L41
 • سیستم عامل: اندروید 6.0
 • شماره ساخت: C432B136
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Huawei Y6 2017 Maya-L41 android 6.0 دانلود رام رسمی Huawei Maya-L41 اپدیت اندروید ۶   دانلود رام و فایل فلش تبلت هواوی Huawei Maya-L41 با بیلد نامبر C432B136 و …