دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G973F اندروید 9.0
 • مدل: SM-G973F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: G973FXXU3BSK
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G973F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G973F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G973F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S10 عرضه شده است. …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G975F اندروید
 • مدل: SM-G975F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: G975FXXU3BSKO
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G975F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G975F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G975F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S10 plus عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A107F
 • مدل: SM-A107F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A107FXXU3ASJ5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A107F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A107F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A107F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A10s عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A207F
 • مدل: SM-A207F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A207FXXU1ASJ7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A207F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A207F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A207F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A20s عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A307FN
 • مدل: SM-A307FN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A307FNXXS2ASK9
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A307FN Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A307FN اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A307FN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A30s عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A307GN
 • مدل: SM-A307GN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A307GNDXU2ASK3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A307GN Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A307GN اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A307GN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A30s عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A707F
 • مدل: SM-A707F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A707FDDU2ASL1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A707F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A707F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A707F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A70s عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A5070
 • مدل: SM-A5070
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A5070ZHU1ASK1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A5070 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A5070 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A5070 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A50s عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M107F
 • مدل: SM-M107F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: M107FXXU1ASK1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M107F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M107F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M107F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M10s عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M307F
 • مدل: SM-M307F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: M307FXXU1ASJ2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M307F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M307F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M307F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M30s عرضه شده …