دانلود رام رسمی ۴ فایله سامسونگ SM-A5108
 • مدل: SM-A5108
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Galaxy A5 2016 SM-A5108 android 6.0.1   دانلود رام ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-A5108 با اندروید ۶٫۰٫۱ می باشد، این فایل فلش توسط تیم وب سایت رام کال …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J7108
 • مدل: SM-J7108
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Galaxy J7 2016 SM-J7108 android 6.0.1   دانلود رام ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-J7108 با اندروید ۶٫۰٫۱ می باشد، این فایل فلش توسط تیم وب سایت رام کال در …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J510GN
 • مدل: SM-J510GN
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Galaxy J5 2016 SM-J510GN android 6.0.1 دانلود رام ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-J510GN با اندروید ۶٫۰٫۱ می باشد. این فایل فلش توسط تیم وب سایت رام کال در …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J320M
 • مدل: SM-J320M
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Galaxy J3 SM-J320M android 5.1.1   دانلود رام ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-J320M با اندروید ۵٫۱٫۱ می باشد. این فایل فلش توسط تیم وب سایت رام کال در …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J700M
 • مدل: SM-J700M
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Galaxy J7 SM-J700M android 6.0.1   دانلود رام ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-J700M با اندروید ۶٫۰٫۱ می باشد، این فایل فلش توسط تیم وب سایت رام کال در …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ GT-I9082
 • مدل: Samsung GT-I9082
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy Grand Samsung GT-I9082 android 4.2.2   دانلود رام ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ Samsung GT-I9082 با اندروید ۴٫۲٫۲ می باشد. این فایل فلش توسط تیم وب سایت رام …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ GT-S7262
 • مدل: Samsung GT-S7262
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy Star Pro Samsung GT-S7262 android 4.1.2   دانلود رام ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ Samsung GT-S7262 با اندروید ۴٫۱٫۲ می باشد. این فایل فلش توسط تیم وب سایت …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ GT-I9100
 • مدل: Samsung GT-I9100
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy S2 Samsung GT-I9100 android 4.1.2   دانلود رام ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ Samsung GT-I9100 با اندروید ۴٫۱٫۲ می باشد. این فایل فلش توسط تیم وب سایت رام …

دانلود فایل فلش فارسی 2 فایله سامسونگ GT-I8190
 • مدل: Samsung GT-I8190
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy S3 Samsung GT-I8190 android 4.1.2   دانلود رام ۲ فایله مخصوص گوشی سامسونگ Samsung GT-I8190 با اندروید ۴٫۱٫۲ می باشد. این فایل فلش توسط تیم وب سایت رام …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ GT-I8200
 • مدل: Samsung GT-I8200
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy S3 Samsung GT-I8200 android 4.2.2 دانلود رام ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ Samsung GT-I8200 با اندروید ۴٫۲٫۲ می باشد. این فایل فلش توسط تیم وب سایت رام کال …