دانلود رام رسمی سامسونگ A6060 Galaxy A60
 • مدل: SM-A6060
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A6060ZCU1ASD6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A6060 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A6060    دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6060 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A60 عرضه شده است. این فایل فلش …

دانلود رام فارسی سامسونگ J600FN Galaxy J6 2018
 • مدل: SM-J600FN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J600FNXXU6BSK3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J600FN Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J600FN   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J600FN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J6 2018 عرضه شده است. این فایل …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6058
 • مدل: SM-A6058
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A6058ZMU3BSK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A6058 Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6058 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6058 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A9 Star عرضه شده …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J530FM
 • مدل: SM-J530FM
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J530FMXXU7CSH8
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J530FM Android 8.1.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-J530FM اندروید ۹   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-J530FM اندروید ۹ که به تازگی آپدیت برای دستگاه Samsung Galaxy J5 (2017) Duos …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-J530F
 • مدل: SM-J530F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J530FXWU5CSH7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J530F Android 9 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J530F اندروید ۹   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J530F اندروید ۹ که به تازگی آپدیت برای دستگاه Samsung Galaxy J5 2017 عرضه شده …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J330G
 • مدل: SM-J330
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J330GDXU3CSG7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J330G Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J330G    دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J330G اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت برای دستگاه Samsung J330G Galaxy …

دانلود فایل فلش فارسی 5 فایله سامسونگ SM-J330F
 • مدل: SM-J330F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J330FXWU3CSG7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J330F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایله سامسونگ SM-J330F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایله سامسونگ SM-J330F اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت اندروید برای …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J720F
 • مدل: SM-J720F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J720FDDU4BSG7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J720F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J720F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J720F اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت اندروید برای …

دانلود رام رسمی ۴ فایله سامسونگ SM-J730GM
 • مدل: SM-J730GM
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J730GMDXU7CSI1
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy J7 Pro SM-J730GM Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J730GM اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J730GM اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت اندروید برای دستگاه Samsung …

دانلود فایل فلش فارسی 5 فایله سامسونگ SM-T395
 • مدل: SM-T395
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T395XXU4CSF1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T395 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T395 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T395 اندروید ۹٫۰٫۰ به تازگی آپدیت اندروید برای این …