دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G9208
 • مدل: SM-G9208
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9208ZMU2EQK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9208 Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G9208 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G9200
 • مدل: SM-G9200
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9200ZCS2ERC1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9200 Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G9200 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G903W
 • مدل: SM-G903W
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G903WVLU1CQI1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G903W Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S5 Neo اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G903W که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G615FU
 • مدل: SM-G615FU
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G615FUDDU2ARB3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G615FU Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 Max اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G615FU که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G610Y
 • مدل: SM-G610Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G610YZTU1BRC3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G610Y Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 Prime اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G610Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G610M
 • مدل: SM-G610M
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G610MUBU1BQK9
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G610M Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 Prime اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G610M که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G570Y
 • مدل: SM-G570Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G570YDXU1BQJ1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G570Y android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J5 Prime اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G570Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایله سامسونگ SM-G390F
 • مدل: SM-G390F
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G390F Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیتSamsung Galaxy Xcover 4  اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G390F که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-C701F
 • مدل: SM-C701F
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C701FDDU1BRC2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C701F android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C7 Pro اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-C701F که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-N920P
 • مدل: SM-N920P
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: N920PVPU3DQC5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N920P android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Note 5 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-N920P که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …