دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-N9600
 • مدل: SM-N9600
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: N9600ZCU1ARH2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9600 Android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Note 9 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-N9600 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J260G
 • مدل: SM-J260G
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J260GDDU1ARGF
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J260G Android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung J2 Core اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J260G که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J260Y
 • مدل: SM-J260Y
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J260YDXU1ARH1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J260Y Android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J2 Core اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J260Y که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J610FN
 • مدل: SM-J610FN
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J610FNXXU1ARIO
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J610FN Android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J6+ اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J610FN که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J610F
 • مدل: SM-J610F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J610FXXU1ARIM
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J610F Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J6+ اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J610F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J415F
 • مدل: SM-J415F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J415FXXU1ARIM
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J415F Android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J4+ اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J415F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J415FN
 • مدل: SM-J415FN
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J415FNXXU1ARIM
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J415FN Android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J4+ اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J415FN که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A750FN
 • مدل: SM-A750FN
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: A750FNPUU1ARIC
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A750FN Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy A7 2018 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A750FN که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A750F
 • مدل: SM-A750F
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: A750FXXU1ARII
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A750F Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy A7 2018 اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A750F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای …

دانلود فایل فلش فارسی ۴ فایله سامسونگ SM-J730G
 • مدل: SM-J730G
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J730GDXU5BRI3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J730G Android 8.1.0 دانلود رام رسمی و فایل فلش فارسی J7 Pro مدل J730G   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J730G که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای …