دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G715FN اندروید 10.0.0
 • مدل: G715FN
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: G715FNXXU1ATA1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G715FN Android 10.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-G715FN اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G715FN که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Xcover …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N9750
 • مدل: SM-N9750
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N9750ZSU1BTA1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9750 Android 10.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9750 اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9750 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note10+ عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N9700
 • مدل: SM-N9700
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: N9700ZSU1BTA1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9700 Android 10.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9700 اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9700 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note10 عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-M205M
 • مدل: SM-M205M
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: M205MUBU3CSL6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-M205M Android 10.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-M205M اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-M205M که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M20 عرضه شده است. …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G770F
 • مدل: SM-G770F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N770FXXU1ASLJ
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G770F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-G770F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G770F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S10 …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N770F
 • مدل: SM-N770F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N770FXXU1ASLJ
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-N770F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-N770F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N770F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note …

 • مدل: SM-A715F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A715FXXU1ATA1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A715F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A715F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A715F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A71 عرضه …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-N960F
 • مدل: SM-N960F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N960FXXU4DSLB
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-N960F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-N960F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N960F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note …

دانلود رام رسمی سامسونگ A3058 Galaxy A40s
 • مدل: SM-A3058
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A3058ZMU2BSL8
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A3058 Android 10.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A3058    دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A3058 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A40s عرضه شده استاین فایل فلش توسط …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A3050 اندروید 9.0.0
 • مدل: SM-A3050
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A3050ZHU2BSL8
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A3050 Android 10.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A3050    دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A3050 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A40s عرضه شده است. این فایل فلش …