• مدل: SM-J710F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J710FXXU5CRK3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J710F android 8.1.0  دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 (2016) اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-J710F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-C5018
 • مدل: SM-C5018
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: C5018ZMU2CRK1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C5018 android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C5 Pro اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C5018 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-C701F
 • مدل: SM-C701F
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C701FDDU1CRK1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C701F android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C7 Pro اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C701F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G930T
 • مدل: SM-G930T
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G930TUVS8CRL1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G930T Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G930T که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G930P
 • مدل: SM-G930P
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G930PVPS8CRK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G930P Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G930P که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G610M
 • مدل: SM-G610M
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: G610MUBU3CRJ3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G610M Android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 Prime اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G610M که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G9350
 • مدل: SM-G9350
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G9350ZCS3CRJ2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9350 Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 edge اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9350 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G9308
 • مدل: SM-G9308
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G9300ZCS3CRJ2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9308 Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9308 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

 • مدل: SM-G935T
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G935TUVS8CRL1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G935T Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 edge اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G935T که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G930U
 • مدل: SM-G930U
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G930UUES8CRK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G930U Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G930U که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …