دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G930U
 • مدل: SM-G930U
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G930UUES8CRK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G930U Android 8.0.0 دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G930U اندروید ۸٫۰٫۰   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G930U که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J530YM
 • مدل: SM-J530YM
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J530YMDXS4BRL1

Download Firmware SM-J530YM Android 8.1.0 دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J530YM اندروید ۸٫۱٫۰   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J530YM که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J530G
 • مدل: SM-J530G
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J530GUBU3BRK1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J530G Android 8.1.0 دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J530G اندروید ۸٫۱٫۰   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J530G که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J330FN
 • مدل: SM-J330FN
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: J330FNXXU3BRJ2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J330FN Android 8.0.0 دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J330FN اندروید ۸٫۰٫۰   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J330FN که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G935U
 • مدل: SM-G935U
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G935UUES8CRK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G935U Android 8.0.0 دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G935U اندروید ۸٫۰٫۰   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G935U که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-A510K
 • مدل: SM-A510K
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: A510KKKU2CRI3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A510K Android 7.0 دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-A510K اندروید ۷٫۰   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-A510K که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A5 2016 عرضه شده …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G611M
 • مدل: SM-G611M
 • سیستم عامل: اندروپد 7.1.1
 • شماره ساخت: G611MUBU3ARG4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G611M Android 8.0.0 دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G611M اندروید ۸٫۰٫۰   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G611M که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J7 Prime 2 عرضه شده …

دانلود رام رسمی 5 فایله سامسونگ SM-G5510
 • مدل: SM-G5510
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: G5510ZCU1CRJ3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G5510 Android 8.1.0 دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G5510 اندروید ۸٫۱٫۰   دانلود رام رسمی ۵ فایل گوشی سامسونگ SM-G5510 به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای این …

دانلود رام رسمی ۴ فایله سامسونگ SM-C900F
 • مدل: SM-C900F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: C900FDDU1CRIC
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C900F android 8.1.0 دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C900F اندروید ۸٫۱٫۰   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C900F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-A910F
 • مدل: SM-A910F
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: A910FXXU1CRIA
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A910F Android 8.0.0. دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-A910F اندروید ۸٫۰٫۰   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-A910F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …