دانلود رام رسمی 5 فایله سامسونگ SM-G532M
 • مدل: SM-G532M
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: G532GDXU1AQF3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G532M Android 6.0.1 دانلود رام رسمی G532M   دانلود رام رسمی و  فایل فلش رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G532M با اندروید ۶٫۰٫۱ می باشد، که توسط تیم رام …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G532G
 • مدل: SM-G532G
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: G532GDXU1AQF3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G532G Android 6.0.1   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G532G با اندروید ۶٫۰٫۱ می باشد، که توسط تیم رام کال در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G530MU
 • مدل: SM-G530MU
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.4
 • شماره ساخت: G530MUUHS1AQE1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G530MU Android 4.4.4  دانلود فایل فلش رسمی G530MU   دانلود رام رسمی و فایل فلش رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G530MU با اندروید ۴٫۴٫۴ می باشد، که توسط تیم …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G5308W
 • مدل: SM-G5308W
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.4
 • شماره ساخت: G5308WZHS1AQA2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G5308W Android 4.4.4  دانلود فایل فلش رسمی G5308W   دانلود رام رسمی و فایل فلش رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G5308W با اندروید ۴٫۴٫۴  که توسط تیم رام کال …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G531M
 • مدل: SM-G531M
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: G531MUBU1API1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G531M Android 5.1.1 دانلود فایل فلش رسمی G531M دانلود رام رسمی و فایل فلش رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G531M با اندروید ۵٫۱٫۱  که توسط تیم رام کال در …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G530Y
 • مدل: SM-G530Y
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.4
 • شماره ساخت: G530YZTS1API1
 • فارسی: ندارد

ownload Firmware SM-G530Y Android 4.4.4  دانلود فایل فلش رسمی G530Y   دانلود رام رسمی و فایل فلش رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G530Y با اندروید ۴٫۴٫۴  که توسط تیم رام کال …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G530FQ
 • مدل: SM-G530FQ
 • سیستم عامل: اندروید 5.0.2
 • شماره ساخت: G530FXXU1AQB2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G530FQ Android 5.0.2  فایل فلش رسمی G530FQ   دانلود رام و فایل فلش رسمی ۴ فایل  سامسونگ SM-G530FQ با اندروید ۵٫۰٫۲  که توسط تیم رام کال در دسترس …

انلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-G530F
 • مدل: SM-G530F
 • سیستم عامل: اندروید 5.0.2
 • شماره ساخت: G530FXXS1APL1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G530F Android 5.0.2 دانلود رام فارسی G530F   دانلود رام فارسی و  فایل فلش فارسی  ۴ فایل سامسونگ SM-G530F با اندروید ۵٫۰٫۲ که توسط تیم رام کال در دسترس …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G389F
 • مدل: SM-G389F
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: G389FXXU1AQG1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G389F Android 6.0.1  فایل فلش رسمی G389F   دانلود رام رسمی و فایل فلش رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G389F با اندروید ۶٫۰٫۱  که توسط تیم رام کال در …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G388F
 • مدل: SM-G388F
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: G388FXXS1BPL5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G388F Android 5.1.1   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G388F با اندروید ۵٫۱٫۱ می باشد، که توسط تیم رام کال در دسترس شما کاربران گرامی …