دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G928I
 • مدل: SM-G928I
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G928IDVU5CRK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G928I android 7.0 فایل فلش Samsung Galaxy S6 edge+ اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G928I که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S6 edge+ …

دانلود رام رسمی 5 فایله سامسونگ SM-G6100
 • مدل: SM-G6100
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G6100ZCS2CRL1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G6100 Android 8.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy J7 Prime اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G6100 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برایدستگاه Samsung Galaxy J7 Prime عرضه شده …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-G611F اندروید 7.1.1
 • مدل: SM-G611F
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: G611FXXU1BRI6
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G611F Android 8.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy On7 Prime اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G611F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy On7 …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-C7000
 • مدل: SM-C7000
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: C7000ZCS3CRJ1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C7000 Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C7 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C7000 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy C7 …

دانلود رام رسمی 4 فایل SM-J710GN
 • مدل: SM-J710GN
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J710GNDXU4CRJ8
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM- J710GN android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 2016 Duos اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM- J710GN که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-C9008
 • مدل: SM-C9008
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.00
 • شماره ساخت: C9008ZMU1CRG8
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C9008 android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C9 Pro اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C9008 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-C900Y
 • مدل: SM-C900Y
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: C900YZTU1CRI3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C900Y android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C9 Pro Duos اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C900Y که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J3300
 • مدل: SM-J3300
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J3300ZCU2BRJ2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J3300 android 8.1.0 فایل فلش Samsung Galaxy J3 Duos 2017 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J3300 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

 • مدل: SM-J710F
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: J710FXXU5CRK3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J710F android 8.1.0  دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 (2016) اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-J710F که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-C5018
 • مدل: SM-C5018
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: C5018ZMU2CRK1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C5018 android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C5 Pro اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C5018 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …