دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G615FU
 • مدل: SM-G615FU
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G615FUDDU2ARB3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G615FU Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 Max اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G615FU که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G610Y
 • مدل: SM-G610Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G610YZTU1BRC3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G610Y Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 Prime اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G610Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G610M
 • مدل: SM-G610M
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G610MUBU1BQK9
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G610M Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J7 Prime اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G610M که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G570Y
 • مدل: SM-G570Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G570YDXU1BQJ1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G570Y android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J5 Prime اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G570Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایله سامسونگ SM-G390F
 • مدل: SM-G390F
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G390F Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیتSamsung Galaxy Xcover 4  اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G390F که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-C7018
 • مدل: SM-C7018
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C7018ZMU1BQL4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C7018 android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C7 Pro اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C7018 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-C701F
 • مدل: SM-C701F
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C701FDDU1BRC2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C701F android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C7 Pro اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-C701F که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-N920P
 • مدل: SM-N920P
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: N920PVPU3DQC5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N920P android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Note 5 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-N920P که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل SM-G750F
 • مدل: SM-G750F
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.4
 • شماره ساخت: G750FXXU1AOE2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G750F android 4.4.4 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Mega 2 اندروید ۴   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G750F که به تازگی آپدیت اندروید ۴٫۴٫۴ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-C7010
 • مدل: SM-C7010
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C7010ZCU1BQL3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C7010 android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C7 Pro اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-C7010 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …