دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G9650
 • مدل: SM-G9650
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: G9650ZHU6DTA7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G9650 Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G9650 اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G9650 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S9+ عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G9600
 • مدل: SM-G9600
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: G9600ZHU6DTA7
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9600 android 10.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9600 اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9600 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه +Samsung Galaxy S9 عرضه شده …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-N9600
 • مدل: SM-N9600
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N9600ZHU4DTA7
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9600 Android 10.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9600 اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9600 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note 9 عرضه …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-G965F
 • مدل: SM-G965F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: G965FXXU9ETF5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G965F android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G965F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی گوشی سامسونگ SM-G965F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای گوشی Samsung Galaxy S9+ می باشد. …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-G960F
 • مدل: SM-G960F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: G960FXXU9ETF5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G960F android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G960F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G960F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای گوشی Samsung Galaxy S9 منتشر …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G715FN اندروید 10.0.0
 • مدل: G715FN
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: G715FNXXU1ATA1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G715FN Android 10.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-G715FN اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G715FN که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Xcover …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N9750
 • مدل: SM-N9750
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N9750ZSU2CTF1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9750 Android 10.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9750 اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9750 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note10+ عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N9700
 • مدل: SM-N9700
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: N9700ZSU1BTA1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9700 Android 10.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9700 اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9700 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note10 عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-M205M
 • مدل: SM-M205M
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: M205MUBU3CSL6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-M205M Android 10.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-M205M اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-M205M که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M20 عرضه شده است. …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G770F
 • مدل: SM-G770F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N770FXXU1ASLJ
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G770F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-G770F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G770F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S10 …