دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J810Y
 • مدل: SM-J810Y
 • سیستم عامل: اندروپد 9.0.0
 • شماره ساخت: J810YDXU2BSD3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Galaxy J8 SM-J810Y Android 9.0.0 فایل فلش رسمی Galaxy J8 J810Y اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J810Y که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلو رام فارسی سامسونگ SM-A705FN
 • مدل: SM-A705FN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A705FNXXU1ASD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A705FN Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy A70   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A705FN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A70 عرضه شده است. این …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9508
 • مدل: SM-N9508
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: N9508ZMU4DSD1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9508 Android 9.0.0 فایل فلش Samsung Galaxy Note 8   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-N9508 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note 8 عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A605G
 • مدل: SM-A605G
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: -
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A605G android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy A6+   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A605G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A6+ عرضه …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-A605F
 • مدل: SM-A605F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: -
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A605F android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy A6+   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A605F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A6+ عرضه …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-N9500
 • مدل: SM-N9500
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: N9500ZHU4DSC7
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9500 android 9.0.0 فایل فلش رسمی Galaxy Note 8 Duos اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-N9500 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J600G
 • مدل: SM-J600G
 • سیستم عامل: اندروپد 9.0.0
 • شماره ساخت: J600GDXU3BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J600G Android 9.0.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J6 اندروید ۹   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J600G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J6 …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A750F
 • مدل: SM-A750F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: -
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A750F Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy A7 2018   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A750F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A7 …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-T835
 • مدل: SM-T835
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T835XXU2BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T835 Android 9.0.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy Tab S4 اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T835 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S4 …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J810F
 • مدل: SM-J810F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J810FPUU3BSD1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Galaxy J8 SM-J810F Android 9.0.0 فایل فلش فارسی گلکسی Samsung Galaxy J8 اندروید ۹   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J810F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای Samsung …