دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J400F
 • مدل: SM-J400F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J400FXXU3BSDD
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J400F android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J400F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J400F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J610G
 • مدل: SM-J610G
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J610GUBU1BSDE
 • فارسی: دارد

Firmware Galaxy J6 plus J610G SM-J610G Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J610G اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J610G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J610F
 • مدل: SM-J610F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J610FXXU1BSDF
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy J6+ SM-J610F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J610F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J610F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J610FN
 • مدل: SM-J610FN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J610FNXXU1BSDE
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy J6+ SM-J610FN Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J610FN اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J610FN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J415G
 • مدل: SM-J415G
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J415GUBU2BSD6
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy J4 plus SM-J415G Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J415G اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J415G که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J415F
 • مدل: SM-J415F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J415FXXU2BSDM
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J415F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J415F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J415F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J400M
 • مدل: SM-J400M
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J400MUBU3BSDD
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy J4 J400M SM-J400M Android 9.0.0 دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J400M اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J400M که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G9508
 • مدل: SM-G9508
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G9508ZMU3DSD3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9508 android 9.0.0 دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9508 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9508 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A600F
 • مدل: SM-A600F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A600FJXU3BSC9
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A600F android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A600F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A600F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A605GN
 • مدل: SM-A605GN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A605GNUBU3BSC6
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A605GN Android 8.1.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A605GN اندروید ۸٫۱٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-A605GN که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A6+ عرضه …