دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G9350
 • مدل: SM-G9350
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9350ZCU2BRD1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9350 Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 edge اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9350 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای …

 • مدل: SM-G935T
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G935TUVS4BRC1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G935T Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 edge اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G935T که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G930U
 • مدل: SM-G930U
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G930UUEU4BRD1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G930U Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G930U که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G9308
 • مدل: SM-G9308
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9300ZCU2BQK3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9308 Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9308 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G930T
 • مدل: SM-G930T
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G930TUVS4BRC1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G930T Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G930T که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G930P
 • مدل: SM-G930P
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G930PVPS5BRA1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G930P Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G930P که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G928T
 • مدل: SM-G928T
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G928TUVS5ERD1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G928T Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 edge+ اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G928T که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G9287C
 • مدل: SM-G9287C
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9287CDXS4CRD1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9287C Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 edge+ اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G9287C که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G9287
 • مدل: SM-G9287
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9287ZHU3CRD2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9287 Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 edge+ اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G9287 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G9280
 • مدل: SM-G9280
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9280ZCS2CRD1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9280 Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 edge+ اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G9280 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …