دانلود رام رسمی 4 فایل SM-G750F
 • مدل: SM-G750F
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.4
 • شماره ساخت: G750FXXU1AOE2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G750F android 4.4.4 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Mega 2 اندروید ۴   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G750F که به تازگی آپدیت اندروید ۴٫۴٫۴ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-C5018
 • مدل: SM-C5018
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: A5108ZMU2BQA2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C5018 android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C5 Pro اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C5018 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-A510Y
 • مدل: SM-A510Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: A510YDOU5CRB1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A510Y android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy A5 (2016) اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-A510Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-A310
 • مدل: SM-A310Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0--
 • شماره ساخت: A310YDVU4CRA3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A310Y android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy A3 (2016) اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-A310Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J3300
 • مدل: SM-J3300
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: J3300ZCU1ARD1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J3300 android 7.1.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J3 Duos 2017 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J3300 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-C900Y
 • مدل: SM-C900Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: C900YZTU1BQL3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C900Y android 7.1.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C9 Pro Duos اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C900Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-G920R4
 • مدل: SM-G920R4
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G920R4TYS4DQK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G920R4 android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S6 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G920R4 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-C9008
 • مدل: SM-C9008
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: C9008ZMU1BRC2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C9008 android 7.1.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C9 Pro اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C9008 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای دستگاه …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-N9500
 • مدل: SM-N9500
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: N9500ZCU2CRD5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9500 android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Note 8 Duos اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-N9500 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای …