دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T835C
 • مدل: SM-T835C
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T835CZCU1ARH1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T835C Android 8.1.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab S4 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T835C که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای …

انلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T830
 • مدل: SM-T830
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.1
 • شماره ساخت: T830XXU1ARH1
 • فارسی: دارد

Download Firmware  SM-T830 Android 8.1.1 دانلود رام فارسی و فایل فلش گلکسی Samsung Galaxy Tab S4 اندروید ۸   دانلود رام و فایل فلش ۵ فایل سامسونگ SM-T830 که به تازگی …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T590
 • مدل: SM-T590
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T590XXU1ARG2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware  SM-T590 Android 8.1.0 دانلود رام فارسی و فایل فلش گلکسی Samsung Galaxy Tab A2 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T590 که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T827
 • مدل: SM-T827
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: T827JXU1BRE2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware  SM-T827 Android 8.0.0 دانلود رام فارسی و فایل فلش گلکسی Samsung Galaxy Tab S3 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T827 که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T825C
 • مدل: SM-T825C
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: T825CZCU1BRE2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware  SM-T825C Android 8.0.0 دانلود رام فارسی و فایل فلش گلکسی Samsung Galaxy Tab S3 اندروید ۸   دانلود رام رسمی  ۵ فایل سامسونگ SM-T825C که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T825
 • مدل: SM-T825
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: T825JXU1BRE2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T825 Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab S3 اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T825 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T820
 • مدل: SM-T820
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: T820XXU1BRE2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T820 Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab S3 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T820 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-T390
 • مدل: SM-T390
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: T390XXU3ARF3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T390 android 7.1.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab Active2 اندروید ۷   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-T390 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای دستگاه …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-T380C
 • مدل: SM-T380C
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: T380CZCU1ARB1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T380C android 7.1.1 دانلود فایل فلش فارسی و آپدیت Samsung GALAXY Tab A اندروید ۷   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-T380C که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-T355Y
 • مدل: SM-T355Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: T355YDOU1CQJ6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T355Y android 7.1.1 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab A 8.0 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T355Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای …