دانلود رام رسمی 5 فایله سامسونگ SM-T380
 • مدل: SM-T380
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T380DXU2BRI6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T380 Android 8.1.0 فایل فلش Samsung Galaxy Tab A 8.0 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T380 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-P580
 • مدل: SM-P580
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: P580KXU1CRL1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-P580 Android 8.1.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy Tab A اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۴ فایل سامسونگ SM-P580 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T587
 • مدل: SM-T587
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T587JVU4CRK3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T587 android 8.1.0 فایل فلش رسمی Galaxy Tab A 9.7 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T587 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Galaxy Tab …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-P585
 • مدل: SM-P585
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: P585JXU3CRK3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-P585 android 8.0.0 فایل فلش فارسی  Galaxy Tab A اندروید ۸٫۱   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-P585 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Galaxy Tab A 10.1 …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-T390
 • مدل: SM-T390
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T390XXU3BRK1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T390 android 8.1.0 فایل فلش Samsung Galaxy Tab Active2 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T390 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab Active2 …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-T380C
 • مدل: SM-T380C
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T380CZCU2BRI3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T380C android 8.1.0 فایل فلش Samsung GALAXY Tab A اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T380C که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung GALAXY Tab A …

دانلود فایل فلش فارسی ۴ فایله سامسونگ SM-T585
 • مدل: SM-T585
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T585XXU4CRK6
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T585 android 8.1.0 فایل فلش فارسی GALAXY Tab A مدل T585 آپدیت ۸   دانلود رام و فایل فلش ۵ فایل تبلت سامسونگ SM-T585 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-P587
 • مدل: SM-P587
 • سیستم عامل: اندروپد 8.1.0
 • شماره ساخت: P587JXU1CRJ7
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-P587 Android 8.1.0 فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab A اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-P587 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab A عرضه …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T835C
 • مدل: SM-T835C
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T835CZCU2ARJ3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T835C Android 8.1.0 فایل فلش Samsung Galaxy Tab S4 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T835C که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab …

انلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T830
 • مدل: SM-T830
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T830XXU2ARJ3
 • فارسی: دارد

Download Firmware  SM-T830 Android 8.1.0  فایل فلش فارسی Samsung Galaxy Tab S4 اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T830 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۱٫۰ برای Samsung Galaxy Tab …