آخرین رام ها

دانلود دامپ XML هواوی Xml Dump huawei DUB-LX1
 • مدل: DUB-LX1
 • سیستم عامل: اندروید -
 • شماره ساخت: -
 • فارسی: -

Xml Dump huawei DUB-LX1 دانلود دامپ XML هواوی huawei DUB-LX1   دانلود دامپ XML هواوی Xml Dump huawei DUB-LX1 که توسط سایت رام کال در دسترس شما همکاران گرامی قرار می …

دانلود فایل XML سامسونگ Samsung G965U
 • مدل: G965U
 • سیستم عامل: اندروید 8.0
 • شماره ساخت: -
 • فارسی: -

 Samsung Xml file G965U دانلود فایل XML سامسونگ Samsung G965U   دانلود فایل XML سامسونگ Samsung G965U توسط سایت رام کال در دسترس شما همکاران گرامی قرار می گیرد. همکاران …

دانلود فایل XML سامسونگ Samsung G965U1
 • مدل: G965U1
 • سیستم عامل: اندروید 8.0
 • شماره ساخت: G965USQU5ASE1
 • فارسی: -

 Samsung Xml file G965U1 دانلود فایل XML سامسونگ Samsung G965U1   دانلود فایل XML سامسونگ Samsung G965U1 توسط سایت رام کال در دسترس شما همکاران گرامی قرار می گیرد. همکاران …

دانلود فایل XML سامسونگ Samsung N950U
 • مدل: N950U
 • سیستم عامل: اندروید -
 • شماره ساخت: -
 • فارسی: -

 Samsung Xml file N950U دانلود فایل XML سامسونگ Samsung N950U   دانلود فایل XML سامسونگ Samsung N950U توسط سایت رام کال در دسترس شما همکاران گرامی قرار می گیرد. همکاران …

دانلود فایل XML سامسونگ Samsung N9500
 • مدل: N9500
 • سیستم عامل: اندروید 7.1
 • شماره ساخت: N9500ZCU2AQL1
 • فارسی: -

 Samsung Xml file N9500 دانلود فایل XML سامسونگ Samsung N9500   دانلود فایل XML سامسونگ Samsung N9500 توسط سایت رام کال در دسترس شما همکاران گرامی قرار می گیرد. همکاران …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G9650
 • مدل: SM-G9650
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: G9650ZHU6DTA7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G9650 Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G9650 اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G9650 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S9+ عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G9600
 • مدل: SM-G9600
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: G9600ZHU6DTA7
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9600 android 10.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9600 اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9600 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه +Samsung Galaxy S9 عرضه شده …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-N9600
 • مدل: SM-N9600
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N9600ZHU4DTA7
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N9600 Android 10.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9600 اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-N9600 که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note 9 عرضه …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-G965F
 • مدل: SM-G965F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: G965FXXU9ETF5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G965F android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G965F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی گوشی سامسونگ SM-G965F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای گوشی Samsung Galaxy S9+ می باشد. …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-G960F
 • مدل: SM-G960F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: G960FXXU9ETF5
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G960F android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G960F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G960F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای گوشی Samsung Galaxy S9 منتشر …