آخرین رام ها

دانلود فایل فلش فارسی هواوی Huawei G610-T11
 • مدل: Huawei G610-T11
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Huawei G610-T11 دانلود رام رسمی هواوی G610-T11   دانلود رام و  فایل فلش رسمی هواوی Huawei G610-T11 که این فایل توسط تیم وب سایت رام کال در دسترس شما …

دانلود فایل فلش تبلت فراسو Farassoo Fast 717
 • مدل: Farassoo Fast 717

Download Firmware Chian Tablet Farassoo Fast 717 دانلود رام تبلت فراسو Fast 717 دانلود رام تبلت فراسو Farassoo Fast 717 و پردازنده MT6582 می باشد که توسط تیم وب سایت …

دانلود فایل فلش تبلت چینی D-link-DTB-7168G
 • مدل: D-link-DTB-7168G

Download Firmware D-link-DTB-7168G دانلود رام تبلت D-link-DTB-7168G   دانلود رام تبلت D-link-DTB-7168G می باشد، این فایل توسط تیم وب سایت رام کال در دسترس شما همکاران گرامی قرار می گیرد.  …

دانلود فایل دانگرید هواوی Huawei Ascend P6
 • مدل: Huawei Ascend P6

Download Firmware  Downgrade Huawei Ascend P6-U06 دانلود رام دانگرید P6-U06   دانلود فایل دانگرید گوشی هواوی Huawei Ascend P6  که توسط تیم وب سایت رام کال در دسترس شما همکاران …

دانلود فایل فلش فارسی هواوی Huawei Y511-U10
 • مدل: Huawei Y511-U10
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Y511-U10 دانلود رام فارسی هواوی Y511-U10   دانلود رام و فایل فلش فارسی هواوی Huawei Y511-U10 که این فایل  توسط تیم وب سایت رام کال در دسترس شما …

دانلود فایل فلش حل مشکل صفحه سفیدی هواوی Huawei Y511-U30
 • مدل: Huawei Y511-U30
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: V100R001C298B105N

Download Firmware  Huawei Y511-U30 fix white screen دانلود رام حل مشکل صفحه سفیدی Y511-U30   دانلود رام و فایل فلش فارسی حل مشکل صفحه سفیدی و سریال گوشی هواوی Huawei Y511-U30 که …

دانلود فایل فلش فارسی هواوی Huawei Ascend Y600-U20
 • مدل: Huawei Ascend Y600-U20
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: V100R001C435B012
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Ascend Y600-U20 دانلود رام فارسی هواوی Y600-U20   دانلود رام و فایل فلش فارسی هواوی Huawei Ascend Y600 که این فایل  توسط تیم وب سایت رام کال …

دانلود فایل فلش فارسی هواوی Huawei Ideos S7 Slim S7-201u
 • مدل: Huawei Ideos S7 Slim S7-201u
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: B017
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Ideos S7 Slim S7-201u دانلود رام فارسی هواوی S7-201u   دانلود رام فارسی هواوی Huawei Ideos S7 Slim S7-201u که این فایل  توسط تیم وب سایت رام کال …

دانلود فایل فلش فارسی هواوی Huawei G606-T00
 • مدل: Huawei G606-T00
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: V100R001CHSC01B021
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Huawei G606-T00  دانلود رام رسمی هواوی G606-T00   دانلود رام و فایل فلش رسمی هواوی Huawei G606-T00 که این فایل  توسط تیم وب سایت رام کال در دسترس شما …

دانلود فایل ترمیم سریال Huawei Ascend G510 T8951
 • مدل: G510 T8951
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: V100R001CHNC01B207
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Ascend G510 T8951 دانلود رام فارسی هواوی G510 T8951   دانلود رام و فایل فلش فارسی هواوی Huawei Ascend G510 T8951 که این فایل  توسط تیم وب سایت …