آخرین رام ها

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A505GT
 • مدل: SM-A505GT
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A505GTUBU1ASD6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A505GT Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A505GT اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A505GT که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A50 عرضه شده است. این …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A600GN
 • مدل: SM-A600GN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A600GNUBU4BSD1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A600GN Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A600GN اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A600GN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung GALAXY A6 2018 عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G8750
 • مدل: SM-G8750
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: 8750ZCU3ASC2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G8750 Android 8.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G8750 اندروید ۸٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G8750 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S Lite عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A705MN
 • مدل: SM-A705MN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A705MNXXU1ASD5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A705MN Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A705MN اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A705MN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A70 عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A7108
 • مدل: SM-A7108

Download Firmware SM-A7108 Android 7.1.1 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A7108 اندروید ۷٫۱٫۱   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A7108 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۱٫۱ برای دستگاه Samsung Galaxy A7 2016 عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-T727
 • مدل: SM-T727
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T727JXU1ASD4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T727 Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-T727 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-T727 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S5e عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9758
 • مدل: SM-G9758
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G9758ZMU1ASD4

Download Firmware SM-G9758 Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9758 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9758 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S10 عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9738
 • مدل: SM-G9738
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G9738ZMU1ASD4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9738 Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9738 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G9738 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S10 عرضه شده است. این …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T825
 • مدل: SM-T825
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T825JXU3CSHA
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T825 Android 8.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T825 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T825 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Tab …

دانلود رام فارسی سامسونگ J810GF Galaxy On8
 • مدل: SM-J810GF
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J810GFDDU2BSD6
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J810GF Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J810GF اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J810GF که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy On8 عرضه شده است. این …