آخرین رام ها

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A015F
 • مدل: SM-A015F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: A015FXXU1ASLC
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-A015F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A015F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A015F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای Samsung Galaxy A01 عرضه شده است را …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T590
 • مدل: SM-T590
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T590XXU3BSJ1
 • فارسی: دارد

Download Firmware  SM-T590 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T590 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T590 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای Samsung Galaxy Tab A2 عرضه …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G8750
 • مدل: SM-G8750
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G8750ZCU4BSK1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G8750 Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G8750 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G8750 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy S Lite عرضه شده …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M205G اندروید 8.1.0
 • مدل: SM-M205G
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: M205GDXU3CSL4
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M205G Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M205G اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M205G که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M20 عرضه شده است. …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N975F
 • مدل: SM-N975F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N975FXXU1BSL7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-N975F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N975F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N975F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note 10+ عرضه …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N970F
 • مدل: SM-N970F
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: N970FXXU1BSL7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-N970F Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N970F اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-N970F که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Note 10 عرضه …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-M305M
 • مدل: SM-M305M
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: M305MUBU3CSL3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M305M Android 10.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M305M اندروید ۱۰٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M305M که به تازگی آپدیت اندروید ۱۰٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M30 عرضه شده است. …

دانلود رام رسمی 5 فایله سامسونگ SM-G390F
 • مدل: SM-G390F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: G390FXXU4CSG2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G390F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G390F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G390F که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy Xcover 4 عرضه …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-G955
 • مدل: SM-G955
 • سیستم عامل: اندروید 9.0
 • شماره ساخت: G955FXXU6DSK9
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G955F Android 9.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G955F اندروید ۹٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-G955 با آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ می باشد. فایل فلش Galaxy S8+ توسط تیم رام …

انلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G8858
 • مدل: SM-G8858
 • سیستم عامل: اندروپد 9.0.0
 • شماره ساخت: G8858ZMU4BSK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G8858 Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G8858 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-G8858 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A9 Star عرضه شده …