آخرین رام ها

دانلود رام رسمی سامسونگ A6060 Galaxy A60
 • مدل: SM-A6060
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A6060ZCU1ASD6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A6060 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-A6060    دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6060 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A60 عرضه شده است. این فایل فلش …

دانلود رام فارسی سامسونگ J600FN Galaxy J6 2018
 • مدل: SM-J600FN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J600FNXXU3BSD2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J600FN Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J600FN   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J600FN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy J6 2018 عرضه شده است. این فایل …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ A3050 Galaxy A40s
 • مدل: SM-A305FN
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A305FNPUU1ASD5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A305FN Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A305FN   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A305FN که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A30 عرضه شده است.این فایل فلش توسط …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6058
 • مدل: SM-A6058
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A6058ZMU2BSC9
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A6058 Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6058 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A6058 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A9 Star عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ A3058 Galaxy A40s
 • مدل: SM-A3058
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A3058ZMU1ASE1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A3058 Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A3058    دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A3058 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A40s عرضه شده استاین فایل فلش توسط …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A3050 اندروید 9.0.0
 • مدل: SM-A3050
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: A3050ZHU1ASE1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A3050 Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A3050    دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A3050 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy A40s عرضه شده است. این فایل فلش …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J530FM
 • مدل: SM-J530FM
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J530FMXXU7CSH8
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-J530FM Android 8.1.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-J530FM اندروید ۹   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-J530FM اندروید ۹ که به تازگی آپدیت برای دستگاه Samsung Galaxy J5 (2017) Duos …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-J530F
 • مدل: SM-J530F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J530FXWU5CSH7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J530F Android 9 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J530F اندروید ۹   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J530F اندروید ۹ که به تازگی آپدیت برای دستگاه Samsung Galaxy J5 2017 عرضه شده …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J330G
 • مدل: SM-J330
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J330GDXU3CSG7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J330G Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J330G    دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J330G اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت برای دستگاه Samsung J330G Galaxy …

دانلود فایل فلش فارسی 5 فایله سامسونگ SM-J330F
 • مدل: SM-J330F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J330FXWU3CSG7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J330F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایله سامسونگ SM-J330F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایله سامسونگ SM-J330F اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت اندروید برای …