آخرین رام ها

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-J530F
 • مدل: SM-J530F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J530FXWU5CSH7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J530F Android 9 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J530F اندروید ۹   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J530F اندروید ۹ که به تازگی آپدیت برای دستگاه Samsung Galaxy J5 2017 عرضه شده …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J330G
 • مدل: SM-J330
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J330GDXU3CSG7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J330G Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J330G    دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J330G اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت برای دستگاه Samsung J330G Galaxy …

دانلود فایل فلش فارسی 5 فایله سامسونگ SM-J330F
 • مدل: SM-J330F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J330FXWU3CSG7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J330F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایله سامسونگ SM-J330F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایله سامسونگ SM-J330F اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت اندروید برای …

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J720F
 • مدل: SM-J720F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J720FDDU4BSG7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J720F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J720F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J720F اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت اندروید برای …

دانلود رام رسمی ۴ فایله سامسونگ SM-J730GM
 • مدل: SM-J730GM
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J730GMDXU7CSI1
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy J7 Pro SM-J730GM Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J730GM اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J730GM اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت اندروید برای دستگاه Samsung …

دانلود فایل فلش فارسی 5 فایله سامسونگ SM-T395
 • مدل: SM-T395
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T395XXU4CSF1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T395 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T395 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T395 اندروید ۹٫۰٫۰ به تازگی آپدیت اندروید برای این …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-T390
 • مدل: SM-T390
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T390XXU4CSF1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T390 android 9.0.0 دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T390 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T390 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-J730F
 • مدل: SM-J730F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J730FXXU4CSF1
 • فارسی: دارد

Download Firmware M-J730F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J730F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J730F اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت اندروید برای …

دانلود فایل فلش فارسی ۴ فایله سامسونگ SM-J701F
 • مدل: SM-J701F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J701FXXU7CSG4
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J701F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J701F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگSM-J701F اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای این مدل Samsung Galaxy J7 …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J730FM
 • مدل: SM-J730FM
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J730FMXXU6CSI1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J730FM Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-J730FM اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J730FM اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …