دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G530Y
 • مدل: SM-G530Y
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.4
 • شماره ساخت: G530YZTS1API1
 • فارسی: ندارد

ownload Firmware SM-G530Y Android 4.4.4   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G530Y با اندروید ۴٫۴٫۴ می باشد، که توسط تیم رام کال در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G530FQ
 • مدل: SM-G530FQ
 • سیستم عامل: اندروید 5.0.2
 • شماره ساخت: G530FXXU1AQB2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G530FQ Android 5.0.2   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G530FQ با اندروید ۵٫۰٫۲ می باشد، که توسط تیم رام کال در دسترس شما کاربران گرامی …

انلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-G530F
 • مدل: SM-G530F
 • سیستم عامل: اندروید 5.0.2
 • شماره ساخت: G530FXXS1APL1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-G530F Android 5.0.2   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G530F با اندروید ۵٫۰٫۲ می باشد، که توسط تیم رام کال در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G389F
 • مدل: SM-G389F
 • سیستم عامل: اندروید 6.0.1
 • شماره ساخت: G389FXXU1AQG1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G389F Android 6.0.1   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G389F با اندروید ۶٫۰٫۱ می باشد، که توسط تیم رام کال در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G388F
 • مدل: SM-G388F
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: G388FXXS1BPL5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G388F Android 5.1.1   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G388F با اندروید ۵٫۱٫۱ می باشد، که توسط تیم رام کال در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G361F
 • مدل: SM-G361F
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: G361FXXU1APB1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G361F Android 5.1.1   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G361F با اندروید ۵٫۱٫۱ می باشد، که توسط تیم رام کال در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G360G
 • مدل: SM-G360G
 • سیستم عامل: اندروید 5.1.1
 • شماره ساخت: G360GDXU1BQC2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G360G Android 5.1.1   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G360G با اندروید ۵٫۱٫۱ می باشد، که توسط تیم رام کال در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G360F
 • مدل: SM-G360F
 • سیستم عامل: اندروید 5.0.2
 • شماره ساخت: G360FXXU1BQD6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G360F Android 5.0.2   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G360F با اندروید ۵٫۰٫۲ می باشد، که توسط تیم رام کال در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G355HN
 • مدل: SM-G355HN
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.2
 • شماره ساخت: G355HNXXU0AQA1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G355HN Android 4.4.2   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G355HN با اندروید ۴٫۴٫۲ می باشد، که توسط تیم رام کال در دسترس شما کاربران گرامی …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-G350
 • مدل: SM-G350
 • سیستم عامل: اندروید 4.2.2
 • شماره ساخت: G350ZTUANK2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G350 Android 4.2.2   این فایل فلش ۴ فایله مخصوص گوشی سامسونگ SM-G350 با اندروید ۴٫۲٫۲ می باشد، که توسط تیم رام کال در دسترس شما کاربران گرامی …