آخرین رام ها

دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-J720F
 • مدل: SM-J720F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J720FDDU4BSG7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J720F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J720F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J720F اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت اندروید برای …

دانلود رام رسمی ۴ فایله سامسونگ SM-J730GM
 • مدل: SM-J730GM
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J730GMDXU6CSF7
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy J7 Pro SM-J730GM Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J730GM اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J730GM اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی …

دانلود فایل فلش فارسی 5 فایله سامسونگ SM-T395
 • مدل: SM-T395
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T395XXU4CSF1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T395 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T395 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T395 اندروید ۹٫۰٫۰ به تازگی آپدیت اندروید برای این …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-T390
 • مدل: SM-T390
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T390XXU4CSF1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T390 android 9.0.0 دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T390 اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T390 که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-J730F
 • مدل: SM-J730F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J730FXXU4CSF1
 • فارسی: دارد

Download Firmware M-J730F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J730F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J730F اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت اندروید برای …

دانلود فایل فلش فارسی ۴ فایله سامسونگ SM-J701F
 • مدل: SM-J701F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J701FXXU6CSF1
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J701F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J701F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J701F اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ …

دانلود رام رسمی 4 فایله سامسونگ SM-J730FM
 • مدل: SM-J730FM
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: J730FMXXU5CSEE
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-J730FM Android 9.0.0 دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J730FM اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-J730FM اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M305F اندروید 8.1.0
 • مدل: SM-M305F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: M305FDDU1BSEA
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M305F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M305F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M305F اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M30 عرضه …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M205F اندروید 8.1.0
 • مدل: SM-M205F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: M205FDDU1BSEB
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M205F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M205F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M205F اندروید ۹٫۰٫۰ که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M20 عرضه …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M105F اندروید 8.1
 • مدل: SM-M105F
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: M105FDDU1BSEA
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-M105F Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M105F اندروید ۹٫۰٫۰   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-M105F  که به تازگی آپدیت اندروید ۹٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung Galaxy M10 عرضه شده است. …