دانلود رام رسمی HTC Desire 610T
 • مدل: HTC Desire 610T
 • سیستم عامل: اندروپد 4.4
 • شماره ساخت: 1.37.1403.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 610T Android 4.4 دانلود فایل فلش HTC A3_TL   دانلود رام رسمی گوشی اچ تی سی HTC Desire ۶۱۰T با مدل فنی A3_TL اندروید ۴٫۴ و مشخصه فایل ۱٫۳۷٫۱۴۰۳٫۱ می باشد که …

دانلود رام رسمی HTC Desire 630
 • مدل: HTC Desire 630
 • سیستم عامل: اندروپد 6.0
 • شماره ساخت: 1.02.400.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 630 Android 6.0 دانلود فایل فلش HTC A16_DWGL   دانلود رام رسمی گوشی اچ تی سی HTC Desire ۶۳۰ با مدل فنی A16_DWGL اندروید ۶٫۰ و مشخصه فایل ۱٫۰۲٫۴۰۰٫۱ می باشد که …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 530
 • مدل: HTC Desire 530
 • سیستم عامل: اندروپد 6.0
 • شماره ساخت: 1.00.401.3

Download Firmware HTC Desire 530 Android 6.0 دانلود فایل فلش A16_DWG   دانلود رام رسمی گوشی اچ تی سی HTC Desire ۵۳۰ با مدل فنی A16_DWG اندروید ۶٫۰ و مشخصه فایل ۱٫۰۰٫۴۰۱٫۳ می باشد که توسط …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 620
 • مدل: HTC Desire 620
 • سیستم عامل: اندروپد 4.4
 • شماره ساخت: 1.51.771.5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 620 Android 4.4 دانلود فایل فلش HTC A31_UL   دانلود رام رسمی گوشی اچ تی سی HTC Desire ۶۲۰ با مدل فنی A31_UL اندروید ۴٫۴ و مشخصه فایل ۱٫۵۱٫۷۷۱٫۵ می باشد که …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire D820MT
 • مدل: HTC Desire D820MT
 • سیستم عامل: اندروپد 4.4
 • شماره ساخت: 1.30.1400.7
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire D820MT Android 4.4 دانلود فایل فلش HTC A31_DTUL   دانلود رام رسمی گوشی اچ تی سی HTC Desire HTC با مدل فنی A31_DTUL اندروید ۴٫۴ و مشخصه فایل ۱٫۳۰٫۱۴۰۰٫۷ می باشد که …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 510 mini
 • مدل: HTC Desire 510 mini
 • سیستم عامل: اندروپد 4.4
 • شماره ساخت: 1.09.506.3

Download Firmware HTC Desire 510 Android 4.4 دانلود فایل فلش HTC A11A_UL   دانلود رام رسمی گوشی اچ تی سی HTC Desire 510 mini  با مدل فنی A11A_UL اندروید ۴٫۴ و مشخصه فایل ۱٫۰۹٫۵۰۶٫۳ می باشد …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 510
 • مدل: HTC Desire 510
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 510 Android 4.4 دانلود فایل فلش اچ تی سی دیزایر ۵۱۰   دانلود رام رسمی گوشی اچ تی سی HTC Desire 510 با مدل فنی A11_UL اندروید ۴٫۴ و مشخصه فایل …