دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G570Y
 • مدل: SM-G570Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G570YDXU1BQJ1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G570Y android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J5 Prime اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G570Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایله سامسونگ SM-G390F
 • مدل: SM-G390F
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G390F Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیتSamsung Galaxy Xcover 4  اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G390F که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T825
 • مدل: SM-T825
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: T825JXU1BRE2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T825 Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab S3 اندروید ۸   دانلود رام فارسی ۵ فایل سامسونگ SM-T825 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-C701F
 • مدل: SM-C701F
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: C701FDDU1BRC2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C701F android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C7 Pro اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-C701F که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-N920P
 • مدل: SM-N920P
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: N920PVPU3DQC5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-N920P android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Note 5 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-N920P که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل SM-G750F
 • مدل: SM-G750F
 • سیستم عامل: اندروید 4.4.4
 • شماره ساخت: G750FXXU1AOE2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G750F android 4.4.4 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Mega 2 اندروید ۴   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-G750F که به تازگی آپدیت اندروید ۴٫۴٫۴ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-C5018
 • مدل: SM-C5018
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: A5108ZMU2BQA2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-C5018 android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy C5 Pro اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-C5018 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-A510Y
 • مدل: SM-A510Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: A510YDOU5CRB1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A510Y android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy A5 (2016) اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-A510Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه …

دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-A310
 • مدل: SM-A310Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0--
 • شماره ساخت: A310YDVU4CRA3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-A310Y android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy A3 (2016) اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-A310Y که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T820
 • مدل: SM-T820
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: T820XXU1BRE2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T820 Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy Tab S3 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۴ فایل سامسونگ SM-T820 که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای دستگاه Samsung …