دانلود رام رسمی هواوی Huawei Honor 6 H60-L04
 • مدل: Huawei Honor6 H60-L04
 • سیستم عامل: اندروید #
 • شماره ساخت: #
 • فارسی: #

Download Firmware Huawei Honor 6 H60-L04 دانلود فایل فلش رسمی H60-L04   دانلود رام و فایل فلش هواوی Huawei Honor 6 H60-L04 با اندروید ۶٫۰٫۱ که دارای منو فارسی نمی باشد و …

دانلود فایل فلش فارسی هواوی Huawei S10-201wa
 • مدل: S10-201wa
 • سیستم عامل: اندروید 4.1
 • شماره ساخت: V100R002C232B002
 • فارسی: دارد

Download Firmware huawei S10-201wa Android 4.1 دانلود رام فارسی هواوی S10-201wa   دانلود رام فارسی هواوی Huawei S10-201wa را در نظر گرفته ایم، ورژن اندروید این فایل ۴٫۱ می باشد …

دانلود فایل فلش هواوی Huawei S10-101w
 • مدل: S10-101w
 • سیستم عامل: اندروید 4.0
 • شماره ساخت: C001B025SP07
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Huawei S10-101w Android 4.0 دانلود رام فارسی هواوی S10-101w   دانلود رام فارسی هواوی Huawei S10-101w را برای دانلود شما کاربران گرامی رام کال در نظر گرفته ایم …

دانلود فایل فلش فارسی هواوی Huawei MediaPad 10 FHD LTE S10-101L
 • مدل: Huawei MediaPad 10 FHD LTE S10-101L
 • سیستم عامل: اندروید 4.1
 • شماره ساخت: C001B002SP01
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei MediaPad 10 FHD LTE S10-101L دانلود رام فارسی هواوی S10-101L   دانلود رام فارسی هواوی Huawei MediaPad 10 FHD LTE S10-101L با اندروید ۴٫۱ را برای دانلود …

دانلود فایل فلش فارسی هواوی Huawei MediaPad M2-801L
 • مدل: Huawei MediaPad M2-801L
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei MediaPad M2-801L android 5.1.1 دانلود رام فارسی هواوی M2-801L   دانلود رام فارسی هواوی Huawei MediaPad M2-801L و اندروید ۵٫۱٫۱ می باشد.این فایل توسط تیم وب سایت …

دانلود فایل فلش فارسی هواوی Huawei Ideos S7 Slim S7-201u
 • مدل: Huawei Ideos S7 Slim S7-201u
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: B017
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei Ideos S7 Slim S7-201u دانلود رام فارسی هواوی S7-201u   دانلود رام فارسی هواوی Huawei Ideos S7 Slim S7-201u که این فایل  توسط تیم وب سایت رام کال …

دانلود فایل فلش فارسی هواوی Huawei MediaPad 7 Youth S7-701u
 • مدل: Huawei MediaPad 7 Youth S7-701u
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: B005
 • فارسی: دارد

Download Firmware Huawei MediaPad 7 Youth S7-701u دانلود رام فارسی هواویS7-701u   دانلود رام فارسی هواوی Huawei MediaPad 7 Youth S7-701u که این فایل  توسط تیم وب سایت رامکال در دسترس …

دانلود فایل فلش فارسی هواوی HUAWEI MediaPad Lite S7-931U
 • مدل: HUAWEI MediaPad Lite S7-931U
 • سیستم عامل: اندروید
 • شماره ساخت: B019
 • فارسی: دارد

Download Firmware HUAWEI MediaPad Lite S7-931U دانلود رام فارسی هواوی S7-931U   دانلود رام فارسی هواوی HUAWEI MediaPad Lite S7-931U که این فایل  توسط تیم وب سایت رام کال در دسترس …