ارتقا اندرويد اچ تي سي Desire 320, ارتقا اندرويد a32mg_dug, آپديت اندرويد اچ تي سي Desire 320, آپديت اندرويد a32mg_dug, بروز رساني گوشي اچ تي سي Desire 320, فلش اچ تي سي a32mg_dug, دانلود رام Desire 320, رام a32mg_dug, دانلود رام رسمي Desire 320, رام رسمي a32mg_dug, دانلود رام فارسي Desire 320, رام فارسي a32mg_dug, رام اچ تي سي Desire 320, فايل فلش a32mg_dug, فايل فلش فارسي Desire 320, دانلود فايل فلش فارسي a32mg_dug, فلش کردن Desire 320, فلش کردن گوشي a32mg_dug, آپديت اچ تي سي Desire 320, آپديت گوشي a32mg_dug, گوشي اچ تي سي Desire 320, دانلود فايل فلش فارسي a32mg_dug, فايل فلش فارسي Desire 320, دانلود فايل فلش a32mg_dug, فايل فلش Desire 320, دانلود رام رسمي a32mg_dug, رام رسمي Desire 320, دانلود رام a32mg_dug, رام Desire 320, Desire 320, a32mg_dug
 • مدل: HTC Desire 320
 • سیستم عامل: اندروپد 4.4
 • شماره ساخت: V2.46

Download Firmware HTC Desire 320 Android 4.4 دانلود رام رسمی اچ تی سی دیزایر HTC Desire 320   دانلود رام رسمی گوشی اچ تی سی HTC Desire 320 با مدل فنی a32mg_dug اندروید …

دانلود رام رسمی HTC Desire 820Q
 • مدل: HTC Desire 820Q
 • سیستم عامل: اندروپد 4.4
 • شماره ساخت: 1.03.425.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 820Q Android 4.4 دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 820Q مدل فنی A50_DTUL   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 820Q مدل فنی …

دانلود رام رسمی HTC Desire 820G
 • مدل: HTC Desire 820G
 • سیستم عامل: اندروپد 4.4
 • شماره ساخت: 1.28.720.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 820G  Android 4.4 دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 820G مدل فنی A50_DTUL   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 820G مدل فنی …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC DESIRE 626 با مدل فنی A32ML_DTUL
 • مدل: HTC DESIRE 626
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC DESIRE 626 دانلود رام رسمی اچ تی سی دیزایر HTC DESIRE 626   دانلود رام رسمی اچ تی سی دیزایر  HTC DESIRE 626  که توسط تیم رام …

دانلود رام رسمی HTC Desire 610T
 • مدل: HTC Desire 610T
 • سیستم عامل: اندروپد 4.4
 • شماره ساخت: 1.37.1403.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 610T Android 4.4 دانلود رام رسمی اچ تی سی دیزایر HTC Desire 610T مدل فنی A3_TL   دانلود رام رسمی  اچ تی سی دیزایر HTC Desire 610T با …

دانلود رام رسمی HTC Desire 630
 • مدل: HTC Desire 630
 • سیستم عامل: اندروپد 6.0
 • شماره ساخت: 1.02.400.1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 630 Android 6.0 دانلود رام رسمی اچ تی سی دیزایر HTC Desire 630 مدل فنی A16_DWGL   دانلود رام رسمی اچ تی سی دیزایر HTC Desire 630 با …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 530
 • مدل: HTC Desire 530
 • سیستم عامل: اندروپد 6.0
 • شماره ساخت: 1.00.401.3

Download Firmware HTC Desire 530 Android 6.0 دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 630 مدل فنی A16_DWG    دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 630 مدل فنی …

دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 620
 • مدل: HTC Desire 620
 • سیستم عامل: اندروپد 4.4
 • شماره ساخت: 1.51.771.5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware HTC Desire 620 Android 4.4 دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 620 مدل فنی A31_UL   دانلود رام رسمی اچ تی سی HTC Desire 620 مدل فنی …