دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T865
 • مدل: SM-T865
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: T865XXU3BTF2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T865 Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T865 اندروید 10   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T865 که به تازگی آپدیت اندروید 10.0.0 برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S6 عرضه …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T860
 • مدل: SM-T860
 • سیستم عامل: اندروید 10.0.0
 • شماره ساخت: T860XXU2BTF2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T860 Android 10 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T860 اندروید 10   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T860 که به تازگی آپدیت اندروید 10.0.0 برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S6 عرضه …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T590
 • مدل: SM-T590
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T590XXU3BSJ1
 • فارسی: دارد

Download Firmware  SM-T590 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T590 اندروید 9.0.0   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T590 که به تازگی آپدیت اندروید 9.0.0 برای Samsung Galaxy Tab A2 عرضه …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T825Y
 • مدل: SM-T825Y
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T825YDXU3CSH9
 • فارسی: دارد

 Download Firmware SM-T825Y Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T825Y اندروید 9.0.0   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T825Y که به تازگی آپدیت اندروید 9.0.0 برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S3 عرضه …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T290
 • مدل: SM-T290
 • سیستم عامل: اندروبد 9.0.0
 • شماره ساخت: T290XXU1ASF7
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T290 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T290 اندروید 9.0.0   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T290 که به تازگی آپدیت اندروید 9.0.0 برای دستگاه Samsung Galaxy Tab A …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T295
 • مدل: SM-T295
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T295XXU1ASG4
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T295 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T295 اندروید 9.0.0   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T295 که به تازگی آپدیت اندروید 9.0.0 برای دستگاه Samsung Tab A 8.0 عرضه …

دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T595
 • مدل: SM-T595
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T595JXU4BSI2
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T595 Android 9.0.0 دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T595 اندروید 9.0.0   دانلود رام فارسی سامسونگ SM-T595 که به تازگی آپدیت اندروید 9.0.0 برای دستگاه Samsung Galaxy Tab A …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A7108
 • مدل: SM-A7108

Download Firmware SM-A7108 Android 7.1.1 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A7108 اندروید 7.1.1   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-A7108 که به تازگی آپدیت اندروید 7.1.1 برای دستگاه Samsung Galaxy A7 2016 عرضه شده …

دانلود رام رسمی سامسونگ SM-T727
 • مدل: SM-T727
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T727JXU1ASD4
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T727 Android 9.0.0 دانلود رام رسمی سامسونگ SM-T727 اندروید 9.0.0   دانلود رام رسمی سامسونگ SM-T727 که به تازگی آپدیت اندروید 9.0.0 برای دستگاه Samsung Galaxy Tab S5e عرضه شده …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T825
 • مدل: SM-T825
 • سیستم عامل: اندروید 9.0.0
 • شماره ساخت: T825JXU3CSHA
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T825 Android 8.0.0 دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-T825 اندروید 9.0.0   دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-T825 که به تازگی آپدیت اندروید 9.0.0 برای دستگاه Samsung Galaxy Tab …