دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T587
 • مدل: SM-T587
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T587JVU4CRK3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T587 android 8.1.0 فایل فلش رسمی Galaxy Tab A 9.7 اندروید 8   دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T587 که به تازگی آپدیت اندروید 8.1.0 برای دستگاه Galaxy Tab …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-P585
 • مدل: SM-P585
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: P585JXU3CRK3
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-P585 android 8.0.0 فایل فلش فارسی  Galaxy Tab A اندروید 8.1   دانلود رام فارسی 5 فایل سامسونگ SM-P585 که به تازگی آپدیت اندروید 8.0.0 برای دستگاه Galaxy Tab A 10.1 …

دانلود فایل فلش فارسی ۴ فایله سامسونگ SM-T585
 • مدل: SM-T585
 • سیستم عامل: اندروید 8.1.0
 • شماره ساخت: T585XXU4CRK6
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T585 android 8.1.0 فایل فلش فارسی GALAXY Tab A مدل T585 آپدیت 8   دانلود رام و فایل فلش 5 فایل تبلت سامسونگ SM-T585 که به تازگی آپدیت اندروید 8.1.0 …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T550
 • مدل: SM-T550
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: T550XXU1CQL5
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy Tab A SM-T550 android 7.1.1 فایل فلش فارسی  Galaxy Tab A 9.7 اندروید 6 به 7   دانلود رام فارسی 3 فایل سامسونگ SM-T550 که به تازگی آپدیت اندروید …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله تبلت سامسونگ SM-T817
 • مدل: SM-T817
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: T817JVU2CQI1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Galaxy Tab S2 SM-T817 Android 7.0 فایل فلش فارسی Samsung Galaxy Tab S2 اندروید 7   دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-T817 که به تازگی آپدیت اندروید 7.0 برای …

دانلود فایل فلش فارسی تبلت سامسونگ SM-T815 اندروید 5.0.2
 • مدل: SM-T815Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: T815YDVU2CQI5
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T815Y android 7.0 فایل فلش رسمی Galaxy Tab S2 9.7 اندروید  7   دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-T815Y که به تازگی آپدیت اندروید 7.0 برای دستگاه Galaxy Tab …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T715Y
 • مدل: SM-T715Y
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: T715YDXU2CQI6
 • فارسی: ندارد

Download Firmware Galaxy Tab S2 SM-T715Y Android 7.0 فایل فلش رسمی  Galaxy Tab S2 اندروید 7   دانلود رام رسمی 4 فایل سامسونگ SM-T715Y که به تازگی آپدیت اندروید 7.0 برای دستگاه Galaxy …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T555
 • مدل: SM-T555
 • سیستم عامل: اندروید 7.1.1
 • شماره ساخت: T555XXU1CQJ
 • فارسی: دارد

Download Firmware SM-T555 Android 7.1.1 فایل فلش فارسی سامسونگ Galaxy Tab A اندروید 7   دانلود رام فارسی 4 فایل سامسونگ SM-T555 به تازگی آپدیت اندروید 7.1.1 برای دستگاه Galaxy Tab …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T719
 • مدل: SM-T719
 • فارسی: دارد

Download Firmware Samsung Galaxy Tab S2 SM-T719 Android 7.0 فایل فلش فارسی سامسونگ گلکسی تب اس 2 مدل T719   دانلود رام و فایل فلش فارسی ۴ فایل تبلت سامسونگ SM-T719 با …

دانلود فایل فلش فارسی 4 فایله سامسونگ SM-T561
 • مدل: SM-T561
 • فارسی: دارد

Download Firmware Galaxy Tab E SM-T561 Android 4.4.4  فایل فلش فارسی گلکسی تب E مدل T561   دانلود رام و فایل فلش فارسی ۴ فایل تبلت سامسونگ SM-T561 با آپدیت اندروید 4.4.4 می باشد.این …