دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-T825Y
 • مدل: SM-T825Y
 • سیستم عامل: اندروید 8.0
 • شماره ساخت: T825YDXU1BRE2
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-T825Y Android 8.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J5 2017 PRO اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-T825Y که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-A320FL
 • مدل: SM-A320FL
 • سیستم عامل: اندروید 8.0.0
 • شماره ساخت: A320FLXXU2CRD4

Download Firmware SM-A320FL Android 8.0.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy A3 2017 اندروید ۸   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-A320FL که به تازگی آپدیت اندروید ۸٫۰٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J530YM
 • مدل: SM-J530YM
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: J530YMDXU3ARA1

Download Firmware SM-J530YM Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J5 Pro اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J530YM که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J530G
 • مدل: SM-J530G
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: J530GUBU2ARB1

Download Firmware SM-J530G Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J5 Pro اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J530G که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-J330FN
 • مدل: SM-J330FN
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: J330FNXXU3ARC1

Download Firmware SM-J330FN Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy J3 2017 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-J330FN که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G935U
 • مدل: SM-G935U
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G935UUEU4BRD1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G935U Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 edge اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G935U که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G9350
 • مدل: SM-G9350
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9350ZCU2BRD1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9350 Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 edge اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9350 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای …

 • مدل: SM-G935T
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G935TUVS4BRC1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G935T Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 edge اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G935T که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G930U
 • مدل: SM-G930U
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G930UUEU4BRD1
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G930U Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G930U که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …

دانلود رام رسمی 5 فایل سامسونگ SM-G9308
 • مدل: SM-G9308
 • سیستم عامل: اندروید 7.0
 • شماره ساخت: G9300ZCU2BQK3
 • فارسی: ندارد

Download Firmware SM-G9308 Android 7.0 دانلود فایل فلش و آپدیت Samsung Galaxy S7 اندروید ۷   دانلود رام رسمی ۵ فایل سامسونگ SM-G9308 که به تازگی آپدیت اندروید ۷٫۰ برای دستگاه Samsung …